Poincarélaan 66-68: het nieuwe huis voor de daklozen

Balans winteropvang

Minister-President Rudi Vervoort, belast met de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, stelde deze ochtend samen met de Ministers bevoegd voor Sociale Zaken, Céline Fremault en Pascal Smet en de directie van Samusocial de nieuwe maatregelen voor de opvang van daklozen voor. In het gebouw op de Poincarélaan 66-68 dat aangekocht werd door het Gewest zullen permanent bijna 200 personen opgevangen kunnen worden.

Balans van de winteropvang

De winteropvang ging van start op 14 november 2016 en sloot gisteren af. Gedurende 6 maanden hebben er meer dan 4.570 personen onderdak gevonden. De opvang had centra in de Koningsstraat, in Woluwe, Vorst, Haren en Poincaré. In totaal werden er meer dan 160.000 overnachtingen mogelijk gemaakt. 751 personen in gezinsverband en 3.819 alleenstaanden (436 vrouwen en 3.383 mannen) werden opgevangen. Deze humanitaire noodmaatregel wordt in de wintermaanden door het Gewest georganiseerd en is per definitie tijdelijk van aard. Tijdens de noodopvang werd ook aangepaste begeleiding voorzien om deze mensen in staat te stellen van straat af te geraken.

Gebouw Poincaré

Het gebouw op de Poincarélaan 66-68 werd in 2016 aangekocht door het Gewest om er een centrum voor daklozen te vestigen.

“Ik heb binnen mijn budget middelen vrijgemaakt om dit gebouw aan te kopen, specifiek voor de opvang van daklozen. We willen alles in het werk stellen om de meest kwetsbaren in onze samenleving te ondersteunen. Ik ben dan ook trots dat ik dit project mee opgestart heb en heb zien uitgroeien tot wat het vandaag is,” zegt Pascal Smet, Brussels Minister bevoegd voor Bijstand aan Personen.

Het gebouw heeft tijdens de winteropvang tussen december 2016 en april 2017, 33.228 overnachtingen kunnen aanbieden. Tijdens de komende weken, zal de Grondregie de aanbesteding toekennen voor de renovatiewerken van het gebouw. De werken zullen beginnen in 2019 en afgerond worden in 2020 voor een totale kost van meer dan 5.5 miljoen euro, dit onder de verantwoordelijkheid van Minister-President Vervoort. Tijdens de renovatiewerken blijft het gebouw operationeel, omdat de werken gefaseerd zullen gebeuren. Er zal dan ook steeds een optimale opvangcapaciteit beschikbaar zijn. Op termijn moet het gebouw onderdak bieden aan 400 personen.

“De opvang van daklozen is er voor de mensen die het fysiek en mentaal het moeilijkst hebben in onze samenleving. We versterken en diversifiëren steeds meer onze maatregelen en werken hard om deze mensen aan een woonst, zorg of sociale bijstand te helpen. Zo kunnen ze beetje bij beetje hun leven opnieuw vorm geven. Tegelijkertijd proberen we ervoor te zorgen dat anderen niet in dezelfde situatie verzeild geraken. Ik ben dan ook blij dat de daklozenopvang zich steeds sterker verankert en het budget krijgt dat het nodig heeft. Het is voor mij een prioriteit om hier blijvend voor te vechten,” zegt Minister-President Rudi Vervoort.

Nieuwe permanente plaatsen

110 plaatsen voor de gezinnen op Poincaré

Vandaag heeft de winteropvang zijn deuren gesloten.  Zich bewust van de realiteit op het terrein en om de diensten in staat te stellen hun sociaal werk voort te zetten om deze personen van straat te krijgen, heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zopas de vereiste erkenning aan de Samusocial afgeleverd voor de opening van 110 extra plaatsen die toegankelijk zijn gedurende het hele jaar. Deze extra plaatsen zullen prioritair bestemd zijn voor gezinnen en personen die afgelopen winter al in contact gekomen zijn met de Samusocial. Concreet betekent dit dat één verdieping van het gebouw op Poincaré voorbehouden wordt voor dit publiek en dit vanaf 2 mei 2017. Hiervoor werd een budget van 1.343.666 euro voorzien.

“De meest kwetsbaren in onze samenleving: alleenstaande vrouwen, of ouderen en gezinnen zonder dak boven hun hoofd kunnen vanaf vandaag van deze 110 permanente plaatsen gebruik maken. Maar deze noodopvang lost de dramatische situatie waarin deze gezinnen met kinderen zich bevinden niet op. Zonder steeds op de federale verantwoordelijkheid in dit dossier te willen wijzen, wacht Brussel niet af en nemen we een reeks van maatregelen om deze gezinnen op te nemen in de maatschappij via onderwijs en toegang tot wonen,”  zeggen Pascal Smet en Céline Fremault.

Daklozen in de metro: 80 plaatsen

Tot slot is er een nieuw project, opgestart door Pascal Smet, de minister bevoegd voor Mobiliteit. Dit project richt zich specifiek op de doelgroep van daklozen die onderdak hebben gevonden in de pre- en metrostations.

“Het is de eerste keer in Brussel dat we specifiek maatregelen nemen voor de daklozen die we zien in de metrostations. We kunnen niet langer accepteren dat de zwaksten in onze samenleving onderdak moeten zoeken in de gangen en stations van ons openbaar vervoer. We mogen de ogen niet sluiten voor hun situatie door hen gewoon weg te jagen. Met deze maatregel voorzien we in specifieke opvang voor hen. Vaak gaat hun sociale situatie gepaard met verslavingsproblemen of gezondheidsproblemen, en dus is omkadering essentieel. We hebben dan ook specifieke partnerships opgezet om aan die problemen tegemoet te kunnen komen,” zegt Pascal Smet, Brussels Minister van Mobiliteit.

Het doelpubliek van deze maatregel is elke dakloze persoon die aanwezig is in de metro- en premetrostations en die opvang nodig heeft. In eerste instantie richt het project zich vooral tot een geïsoleerd publiek dat vaak sociale problematieken combineert met verslavingen of mentale gezondheidsproblemen.

Dankzij doorverwijzing door gespecialiseerde diensten zullen deze personen onderdak, opvang en begeleiding krijgen. Partners binnen dit project zijn: de MIVB, de vzw's Transit, Dune, Diogenes, Straatverplegers, La Rencontre, de APS van Bruciteam en de lokale en metro-politie.

De plaatsen zullen vanaf woensdagavond 3 mei ter beschikking worden gesteld.  Voor 2017 wordt een budget voorzien van 700.000 euro. 

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Jo De Witte Woordvoerder, Kabinet Minister-President Rudi Vervoort
Kathrine Jacobs Persattaché , Kabinet Minister Céline Fremault
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Jo De Witte Woordvoerder, Kabinet Minister-President Rudi Vervoort
Kathrine Jacobs Persattaché , Kabinet Minister Céline Fremault
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel