Principes voor modernisering Brusselse taxisector goedgekeurd

Toelichting taxiplan op persconferentie morgen (27/02) om 11u

Donderdag 26 februari 2015 — De Brusselse regering heeft vandaag de principes voor de modernisering en de versterking van de Brusselse taxisector goedgekeurd. Met dat Taxiplan wil de regering de rendabiliteit van de taxisector verbeteren en zo een klantvriendelijke en eigentijdse dienstverlening garanderen.

Tegelijk wil de Regering een algemeen juridisch kader ontwikkelen voor alle diensten van bezoldigd vervoer en dit op basis van gemeenschappelijke doelstellingen en vanuit een streven naar billijkheid en het voorkomen van concurrentieverstoring. Door innovatieve diensten op basis van de nieuwste technologieën helder te reglementeren en te controleren, worden sociale dumping en oneigenlijke concurrentie onmogelijk gemaakt.

Minister-president Rudi Vervoort en minister van Mobiliteit Pascal Smet willen de primeur van het Taxiplan voorbehouden aan de taxisector en zullen hen daarom morgenochtend ontmoeten, alvorens het plan in detail toe te lichten aan de pers. 

U bent bij deze alvast uitgenodigd voor de persconferentie, die zal plaatsvinden in de Perszaal van het BIP, Koningsstraat 2-4, morgenochtend 27 februari 2015 om 11u.