Skip to Content
Proces aanslagen 22 maart 2016 kan uitzonderlijk plaatsvinden op vroegere NAVO-site

Proces aanslagen 22 maart 2016 kan uitzonderlijk plaatsvinden op vroegere NAVO-site

De commissie Territoriale Ontwikkeling van  het Brussels Parlement keurde gisteren in overleg met de Regering unaniem een noodordonnantie goed waardoor het proces van de terroristische aanslagen in Brussels Airport en metrostation Maelbeek kan plaatsvinden in de voormalige NAVO-gebouwen in Evere. Deze week wordt de noodordonnantie goedgekeurd in de plenaire zitting.

22 maart 2016 is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van onze stad en ons land. In totaal vielen er 32 slachtoffers te betreuren en meer dan 300 mensen raakten gewond. Een bladzijde die moeilijk is om te slaan voor de getroffen families die een dierbare zijn verloren bij de aanslagen. Het gerechtelijk proces tegen de daders van de aanslagen is een noodzakelijke stap om het leed een plek te geven. Om de nabestaanden de kans te geven om de zittingen bij te wonen, moest op zoek gegaan worden naar een uitzonderlijk grote locatie. Geen enkele rechtszaal in het Brusselse justitiepaleis biedt hiervoor de nodige ruimte.

De ogen van de wereld zullen gericht zijn op dit proces. Vele journalisten uit binnen- en buitenland zullen het proces bijwonen. Ook voor hen moet er plaats zijn. Dat is noodzakelijk voor de transparante behandeling van dit proces.

Daarnaast mag er niet worden vergeten dat het om een terrorismeproces gaat, waarbij uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen zullen gelden. Bovendien is er ook nog Covid-19.


“Deze noodordonnatie is een technisch dossier, maar vergis u niet, het is een dossier met een zeer grote symbolische en emotionele waarde voor veel Brusselaars. Door de juiste maatregelen te nemen zal het proces op een degelijke een serene manier kunnen verlopen. En dat is belangrijk om deze verschrikkelijke gebeurtenis collectief een plaats te kunnen geven. Zoals op de tunnel bij het metro-station Maalbeek in licht staat geprojecteerd. Forget & Remember,” Fouad Ahidar (one.brussels), hoofdindiener van het voorstel.

“Het terrorismeproces is meer dan een proces. Het  is een moment van verwerking voor een hele stad, een heel land. Het was dan ook prioritair voor ons om dit in de beste omstandigheden te kunnen laten plaatsvinden. Door efficiënt en doelgericht te werken hebben we dit kunnen verwezelijken,” Pascal Smet (one.brussels), Staatsecretaris voor stedenbouw en erfgoed.  “Vaak wordt gezegd dat Brussel traag is, welnu hier tonen we aan dat we snel en efficiënt kunnen optreden.”

 

In juni 2020 vond het eerste contact plaats tussen de federale overheidsdienst Justitie, toenmalig minister van justitie Koen Geens (en later met de huidige minister Vincent Van Quickenborne), het kabinet van Brussels Staatssecretaris voor stedenbouw Pascal Smet en Urban.brussels, de Brusselse administratie voor stedenbouw. Samen werd constructief gewerkt aan een oplossing om het terrorismeproces op een veilige manier in de voormalige NAVO-gebouwen te laten plaatsvinden. Door haar ligging, omvang en voormalige functie is de voormalige militaire basis, met de nodige veiligheidsfaciliteiten, de ideale locatie voor een proces met deze omvang en deze impact. Samen met de voorzitter van het parlement Rachid Madrane en Fouad Ahidar werd gekozen voor de formule van de noodordonnantie die werd ingediend door parlementsleden van zowel de meerderheid als de oppositie en met volle steun van de Brusselse regering. De unanimiteit toont aan dat Brussel haar verantwoordelijkheid neemt.

Deze week nog zal het Brussels Parlement finaal de noodordonnatie goedkeuren die toelaat dat er twee jaar lang processen in de voormalige NAVO-zetel kunnen plaatsvinden. De noodordonnantie biedt een tijdelijke vrijstelling van de vergunningsplicht, zowel voor de stedenbouwkundige vergunning als voor de milieuvergunning. De vrijstelling voorziet ook dat er, uit veiligheidsoverwegingen, geen plannen van het gebouw moeten worden vrijgegeven.

Omdat het terrorismeproces pas in het najaar 2021 van start zal gaan, biedt deze noodordonnantie bovendien ook een onmiddellijke oplossing voor grote andere processen die door de coronamaatregelen niet in het huidige Justitiepaleis kunnen plaatsvinden. Deze processen zullen dan ook dienst doen als inloopperiode voor het proces van de aanslagen, een proces dat veel internationale aandacht zal opeisen en waarvoor het dus belangrijk is dat alle organisatorische en veiligheidsmaatregelen op voorhand uitgebreid getest kunnen worden.

Contacteer ons
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel