Reactie Brussels Gewest op beslissing federale regering over asielcrisis

Vrijdag 4 september 2015 — Het Brussels Gewest is tevreden dat haar oproep van gisteren positief gehoor krijgt bij de federale regering. De beslissing om een gebouw ter beschikking te stellen voor de pre-opvang van 500 kandidaat-asielzoekers is een eerste antwoord op de kritieke toestand in de buurt van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. 

Toch wenst het Brussels gewest haar vraag te herhalen om een einde te maken aan de administratieve limiet van 250 behandelde dossiers per dag zodat alle aanvragen dezelfde dag geregistreerd kunnen worden en de asielzoekers naar een opvangcentrum doorverwezen kunnen worden. De activering van het spreidingsplan van materiële bijstand voor vluchtelingen op het hele grondgebied blijft volgens het Gewest hoogstnoodzakelijk.