Geen concrete aanwijzingen van radicalisering bij MIVB

Dinsdag 17 maart 2015 — De regering en de MIVB zijn er zich van bewust dat de MIVB als bedrijf een weerspiegeling is van de Brusselse samenleving en er daardoor ook bij de MIVB een mogelijk risico bestaat op radicalisering bij sommigen van haar werknemers. Uiteraard werkt de MIVB nauw samen met de veiligheidsdiensten om om te gaan met het risico. Er zijn momenteel geen concrete aanwijzingen om aan te nemen dat er zich veiligheidsrisico’s zouden stellen ten aanzien van de samenleving of het bedrijf. Indien er een dergelijk risico zou bestaan, zal er uiteraard onmiddellijk gepast worden opgetreden in samenwerking met alle bevoegde diensten.

Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit 

Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB

Contacteer ons

Lore Vandoorne

Attaché communicatie

Kabinet Minister Pascal Smet