Regering keurt het beheerscontract 2019 – 2023 van de MIVB goed

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest keurde vandaag het beheerscontract 2019 – 2023 goed dat de MIVB en het Gewest aan elkaar bindt. Het legt de taken en verbintenissen van beide partijen vast met het oog op de verdere ontwikkeling van de mobiliteit in Brussel.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest keurde zopas het beheerscontract van de MIVB goed voor de periode 2019-2023. Dit contact verbindt de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij  met het Gewest en legt voor een periode van vijf jaar de rechten en plichten vast van beide partijen, hun taken en verbintenissen voor de verdere ontwikkeling van de mobiliteit in de hoofdstad. Belangrijkste doelstelling: de frequentie van het openbaar vervoer nog verhogen en een modal shift bewerkstelligen door alternatieven te bieden voor de privéwagen.

“Dit is een ambitieus beheerscontract dat de MIVB de komende jaren de middelen geeft om het openbaar vervoer verder uit te bouwen. Tussen 2019 en 2028 zullen we 6.2 miljard euro geïnvesteerd hebben. Geld dat gaat naar de verlenging en modernisering van de metro, bijkomende tramlijnen en een volledig elektrische busvloot. Dat is een unicum in België en weinig andere Europese steden doen ons dat na,” zegt Brussels Minister van Mobiliteit Pascal Smet.

“Deze nieuwe beheersovereenkomst sluit aan bij de mobiliteitsstrategie die vooropgesteld is in het nieuwe, vandaag goedgekeurde gewestelijke mobiliteitsplan Good Move. De ambitie is om het openbaar vervoer verder te ontwikkelen, zodat iedereen zich snel en comfortabel kan verplaatsen in Brussel en er een modal shift teweeggebracht kan worden door alternatieven te bieden voor de personenwagen. De komende jaren zijn aanzienlijke verbeteringen van het metro-, tram- en busaanbod gepland,”  zegt minister-president Rudi Vervoort. 

“We investeren op 10 jaar tijd 6.25 miljard in het openbaar vervoer, dat is ongezien en toont dat we de metro, tram en buslijnen zullen blijven uitbouwen,” zegt Guy Vanhengel. 

“In dit nieuwe beheerscontract staat de reiziger centraal,” zegt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB. “Het laat ons toe om de dienstverlening te verbeteren en nog meer mensen te overtuigen om het openbaar vervoer te gebruiken. Door er ook de nodige middelen aan te koppelen toont het Gewest net zoals de MIVB dat het menens is om in het openbaar vervoer te investeren.”

475 miljoen ritten

Het nieuwe beheerscontract heeft als doelstelling om tegen 2023 475 miljoen ritten te bereiken per jaar. Ter herinnering: de MIVB registreerde in 2018 volgens de eerste schattingen een nieuw record met 417,5 miljoen ritten, of een stijging van de rittenaantallen met 43,8% in 10 jaar tijd. Goed voor een miljoen reizigers elke dag.

Modal shift

De doelstelling van de MIVB en van het Gewest is een alternatief te bieden voor de privéwagen om almaar meer personen aan te zetten van het openbaar vervoer gebruik te maken.

Om deze ambitieuze doelstelling te bereiken staan verschillende acties op stapel: verbetering van de frequenties, bevestiging van het meerjarenplan voor investeringen van 6.2 miljard euro tegen 2028, nieuwe infrastructuur en netuitbreiding voor de tram naar Thurn & Taxis, Neder-over-Heembeek, Meiser en de Heizel en de uitbreiding van de metro. Tot slot is er de ontwikkeling van geïntegreerde mobiliteitsoplossingen (met derde partners) en de verbetering van de snelheid van het bovengronds openbaar vervoer (Avanti-programma).

De MIVB is een verantwoordelijke hoofdrolspeler in de stad

Het nieuwe beheerscontract versterkt de opdracht van de MIVB nog als hoofdrolspeler in de stad, ten voordele van de mobiliteit en de ontwikkeling van het gewest door samenwerking met andere mobiliteitsactoren, openbare en privéspelers te verplichten (i.e. andere vervoersoperatoren en aanbieders van deelsystemen voor fiets en step).

Het Gewest en de MIVB verbinden zich ertoe tegen 2030 40% minder broeikasgassen uit te stoten en hun milieubeleid nog te versterken door te investeren in infrastructuur (isolatie, verwarming, verlichting…) en voertuigen. De MIVB zal vanaf 2025 uitsluitend volledig elektrische voertuigen aankopen.

Binnen die verantwoordelijke rol streeft de MIVB ook naar toegankelijkheid voor iedereen. Bedoeling is te evolueren naar universele toegankelijkheid. Zo is in het beheerscontract voorzien om jaarlijks 50 bovengrondse haltes toegankelijk te maken en de sensibilisering en opleiding van het personeel nog te versterken.

“De toegankelijkheid van het net is een aparte en volwaardige doelstelling binnen de beheersovereenkomst, en dat voor de eerste keer,” zegt Pascal Smet.

Het Gewest verbindt zich

Het Brusselse Gewest bevestigt de rol van de MIVB als interne operator van het Gewest, de werkingsfinanciering, de bijzondere dotaties (vervuilingspiek, evolutie van het aanbod), de bonus/malus die meer gericht is op de kwaliteit van de dienstverlening voor de reizigers, net als het meerjarenplan voor investeringen voor 2019-2028.

Het meerjarenplan voor investeringen is essentieel voor de MIVB om de talloze projecten voor een nog betere mobiliteit de komende jaren tot een goed einde te brengen: verlenging van de metro naar het noorden, mondernisering van de metro (nieuwe signalisatie, nieuwe metrostellen, verhoging van de frequenties…), nieuwe tramlijnen en de indienststelling van het busplan.

Om de dienstverlening te verbeteren voorziet de beheersovereenkomst naast een versterkte aanwezigheid op het terrein van het personeel van de MIVB ook een bonus-malus principe.

Kortom: de verbetering van de levenskwaliteit in de stad, de versterking van de dienstverlening naar de klant en de ontwikkeling van het aanbod zijn de drie centrale pijlers van het nieuwe beheerscontract van de MIVB.

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel