Regering werkt laatste hinderpalen voor eengemaakt parkeerbeleid weg

Woensdag 11 maart 2015 — De 19 Brusselse gemeenten krijgen tot 30 september om een parkeeractieplan goed te keuren dat in lijn is met het parkeerbeleid van het Gewest. Tegelijk neemt de Brusselse regering enkele hinderpalen weg die een gestroomlijnd parkeerbeleid tot nog toe in de weg stonden. ‘Om de autodruk in de Brusselse wijken aan te pakken is een duidelijk en eenvormig parkeerbeleid cruciaal’, zegt minister van Mobiliteit Pascal Smet na de voorstelling van de regeringsbeslissing tijdens de conferentie van de burgemeesters deze ochtend. ‘Eenvoudiger regels en minder overlast, dat is het doel van dit parkeerplan.’

De Brusselse regering is vast van plan om de harmonisering van de parkeerreglementen in het hele gewest, die al in 2009 in gang werd gezet, eens en voorgoed tot een goed einde te brengen. Voor de inwoners van Brussel en voor bezoekers die met de auto naar de stad komen, maakt de wildgroei aan regels, parkeertarieven en vrijstellingskaarten het leven nodeloos moeilijk. Tegelijk zorgt een ondoorzichtig parkeerbeleid ervoor dat mensen nutteloze kilometers afleggen op zoek naar een parkeerplaats, met de nodige luchtvervuiling en verkeersoverlast als gevolg. Een harmonisering dringt zich dus op.

Van in het begin van de legislatuur is Pascal Smet in dialoog gegaan met de gemeenten om dat doel zo snel mogelijk te bereiken. Tijdens dat overleg is gebleken dat het voor een aantal gemeenten niet haalbaar was om binnen de gestelde deadlines de gevraagde zones af te bakenen, de juiste retributiereglementen goed te keuren en een parkeeractieplan op te stellen dat in lijn is met de wensen van het gewest. Vandaag blijkt bijvoorbeeld dat het merendeel van de retributiereglementen die inmiddels zijn goedgekeurd niet voldoen aan de gewestelijke regelgeving. Tegelijk hebben slechts zes gemeenten een parkeeractieplan, terwijl over de indeling van het grondgebied in parkeersectoren de grootste onduidelijkheid heerste bij de gemeenten.

Daarom heeft de regering beslist dat de gemeenten uitstel krijg tot 30 september 2015 om een parkeeractieplan en een verdeling in sectoren goed te keuren. Twee maanden later, dus ten laatste op 30 november, moet er ook een aangepast retributiereglement liggen. Het Parkeeragenstschap zal daartoe ook een modelreglement uitwerken.

Tegelijk zal de Brusselse regering de Parkeerordonnantie en het Parkeerbesluit op een aantal punten aanpassen om de laatste hinderpalen op weg naar een eengemaakt parkeerbeleid weg te nemen. Zo wordt het mogelijk dat de regering de parkeerplannen van de gemeenten één voor één goedkeurt. In het bestaande besluit is voorzien dat de 19 plannen samen moeten worden goedgekeurd, zodat één gemeente al de rest kan blokkeren. In de nieuwe regeling zullen de gemeenten die klaar zijn, van start kunnen gaan met het nieuwe parkeerbeleid.

Daarnaast wordt het eenvoudiger om parkeerkaarten aan te vragen die in meerdere gemeenten geldig zijn. Tot nog toe moest bijvoorbeeld een leraar in elke gemeente waar hij les geeft een aparte vrijstellingskaart aanvragen. Voortaan zal het parkeeragentschap, en niet langer de gemeenten, die kaarten uitreiken. Onder meer hulpverleners, leraren, autodelers en kinderverzorgers zullen op die manier veel minder administratieve rompslomp ervaren.

Tot slot wordt ook duidelijk gespecifieerd dat de controle en de inning van de parkeerretributies niet langer door privé-bedrijven zal kunnen gebeuren. Door een juridische onduidelijkheid bestond daarover tot vandaag twijfel.

‘Deze aanpassingen zullen het voor iedereen makkelijker maken om het gezamenlijke doel te realiseren: één geharmoniseerd parkeerbeleid in heel Brussel’, besluit Pascal Smet. ‘Als iedereen mee aan de kar trekt, kunnen we daar in 2016 geraken.’