Renovatie Hallepoorttunnel start volgende maandag

Start werf op 27 februari met volledige sluiting van drie weken

De werken voor de renovatie van de Hallepoorttunnel zullen volgende maandag van start gaan. Deze renovatie past in het Meerjaren Investeringsprogramma voor de renovatie van de Brusselse tunnels en zal de veiligheid van de gebruikers verbeteren. Een grootschalige communicatiecampagne zal automobilisten informeren en hen aanraden om andere wegen te nemen of alternatieve vervoersmiddelen te overwegen. 

De werf van de Hallepoorttunel is gepland in zes fases. Tijdens de eerste fase is de tunnel drie weken lang zowel ’s nachts als overdag afgesloten voor alle verkeer, en dit om het asbest in de tunnel op een veilige manier te verwijderen.

De sluiting zal, zowel bij volledige als bij gedeeltelijke sluiting van de tunnel, een belangrijke impact hebben op het verkeer. Brussel Mobiliteit werkte samen met de politiezones en de betrokken gemeentes om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen keurde de geplande omleidingen goed. De werven in de buurt van de Hallepoort worden afgestemd op deze werf om de hinder in de omgeving tot een minimum te beperken. 

De grootste hinder van de werf zal duren tot maart 2018. Tijdens die periode worden Brusselaars en pendelaars aangeraden om hun reisweg aan te passen en alternatieven te ontdekken zoals het openbaar vervoer of de fiets.

Kiezen voor alternatieve wegen of vervoersmiddelen

Brussel Mobiliteit raadt alle automobilisten aan om bij het verlaten van de Ring hun reisweg aan te passen, en zoveel mogelijk te carpoolen. Van op de parkings Stalle en Ceria aan de rand van het Gewest kunnen automobilisten makkelijk overstappen op tramlijn 4 en metrolijn 5. Het Zuidstation ligt op 500 meter van de werf en de metrohaltes Munthof en Hallepoort van metrolijnen 2 en 6 liggen in de zone. 

Om te vermijden dat de lokale wegen in de aangrenzende wijk in Sint-Gillis dichtslibben, is een bovengrondse omleiding ingericht voor het autoverkeer.  

De busbanen in de buurt van de Hallepoort blijven behouden tijdens de werf. Zo is er een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer en kunnen ook de spoed- en hulpdiensten, onder andere van het nabijliggend Sint-Pietersziekenhuis, vlot passeren.  

Zoals aangetoond in de resultaten van het Brussels Fietsobservatorium, kan de sluiting van een tunnel mensen ook aanzetten om de fiets te ontdekken. In het kader van deze werf is een veilige omleiding specifiek voor fietsers voorzien. 

Proactieve communicatie naar weggebruikers en buurtbewoners

Er staan meer dan veertig digitale informatiepanelen vanaf de Ring en rond de Kleine Ring om Brusselaars en pendelaars goed te informeren. Stewards zullen flyers verdelen op vijf belangrijke kruispunten in de hoofdstad en de komende dagen zullen buurtbewoners een folder met inlichtingen in de brievenbus krijgen. Alle informatie over de werf en fasering, de alternatieve routes en omleidingen zijn beschikbaar op www.hallepoorttunnel.be. De ombudsman is bereikbaar voor specifieke vragen over de werf op +32 470 170 997.

[Als achtergrond voor journalist: voor alle technische aspecten en de volledige fasering van de werf, kan u ons persbericht van 17 januari lezen.]

Contacteer ons
Lore Vandoorne Woordvoerster, Kabinet Minister Pascal Smet
Lore Vandoorne Woordvoerster, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel