Renovatie waterdichting Rogiertunnel tijdens verkeersluwe zomermaanden 2016 en 2017

Meerjaren Investeringsprogramma voor renovatie tunnels in uitvoering

Vrijdag 1 juli 2016 — De Brusselse regering heeft op initiatief van Brussels minister van openbare werken Pascal Smet de waterdichtingswerken aan de Rogiertunnel goedgekeurd. Hiervoor wordt 2,6 miljoen euro vrijgemaakt. Om de hinder tot een minimum te beperken, gaan de werken enkel door in de autoluwe zomermaanden en worden ze verspreid over twee zomers. De waterdichtingswerken in de zomer van 2016 starten op 4 juli 2016. De bedoeling is dat deze afgewerkt zijn op 31 augustus 2016. In de zomer van 2017 is het tweede deel van de werken aan de beurt. 'Deze werken passen in het Meerjaren Investeringsprogramma voor de renovatie van de Brusselse tunnels', zegt Smet. 'We zijn volop bezig met de uitvoering van dat programma zodat de veiligheid van de gebruikers verbetert. De werken aan de Rogiertunnel moeten doorgaan maar we doen er alles aan om de impact zoveel mogelijk te beperken. De meest storende fase van deze werf is daarom gepland voor eind juli.'

Herstelling waterdichting 

Uit controles van het extern studiebureau SECO en Brussel Mobiliteit is gebleken dat de huidige waterdichting van de Rogiertunnel verouderd is en geen bescherming meer biedt tegen waterinsijpeling. De insijpeling van water en zout in het dak van de tunnel hebben ervoor gezorgd dat de wapeningen en het beton op meerdere plaatsen aan de onderkant van het dak aangetast zijn. Concreet gaat het om de waterdichting van het eerste gedeelte van de tunnel tussen de Ginestestraat (Kruidtuin) en het Manhattan Center (+/- n°10 Kruidtuinlaan).

Planning en mobiliteitsplan 

Deze waterdichtingswerken worden gekoppeld aan de finale werken op het Rogierplein waardoor de hinder op en rond het plein in eenzelfde periode gebundeld is. In totaal zal er 15 weken gewerkt worden, verspreid over de zomer van 2016 en de zomer van 2017. Er wordt in twee shiften gewerkt tussen 6u en 22u. Waar mogelijk wordt ook in de weekends gewerkt. Er zal enkel hinder zijn voor het bovengronds (bestemmings)verkeer. Het ondergronds (transit)verkeer zal de tunnel kunnen blijven gebruiken.

De werf in de zomer van 2016 verloopt in twee fases. In de eerste fase, van 4 juli tot en met 22 juli, zullen er werken zijn op het kruispunt tussen de Ginestestraat en de Kruidtuinlaan. Het verkeer op de Kruidtuinlaan zal kunnen blijven rijden. Hierdoor is de hinder tijdens het begin van de soldenperiode beperkt. 

De tweede fase van de waterdichtingswerken vindt plaats tussen 23 juli en 31 augustus op de Kruidtuinlaan tussen de Nieuwstraat (kruispunt inbegrepen) en Ginestestraat (kruispunt niet inbegrepen). De Kruidtuinlaan zal hierdoor afgesloten worden ter hoogte van de werken. Na de werken van fase 1 wordt het kruispunt tussen de Ginestestraat en de Kruidtuinlaan terug toegankelijk. Hierdoor kan het verkeer omgeleid worden via de Noordwijk. 

Voetgangers zullen zich zonder problemen kunnen blijven verplaatsen in de zone. Waar nodig worden de zebrapaden opgeschoven. Fietsers kunnen zich best verplaatsen via de gewestelijke fietsroute 12. De in- en uitgangen van de metro blijven toegankelijk. Parkeren kan nog steeds in de publieke parkings in de omgeving (City 2, Botanique, Inno, Manhattan Center, Passage 44 en Pacheco). Tijdens de tweede fase is Parking Rogier niet meer toegankelijk van op het Rogierplein maar wel vanuit de Ginestestraat en het Sint-Lazarusplein.  

Brussel Mobiliteit heeft in nauw overleg met de MIVB, de politiezones en de betrokken gemeentes een mobiliteitsplan uitgewerkt. U vindt dit plan terug in bijlage. 

Circulatieplan fase 1
Circulatieplan fase 2