Renovatiewerken Brusselse tunnels

Heropbouw Dietrichbrug (Montgomery) in september en renovatie Reyerstunnels in 2017

Woensdag 20 juli 2016 — De Brusselse regering nam vandaag op initiatief van Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet een aantal belangrijke beslissingen over de renovatie van de Brusselse tunnels: tijdens de renovatie van de Montgomerytunnel zal ook de Dietrichbrug heropgebouwd worden. Zoals voorzien in het meerjaren investerinsprogramma voor de renovatie van de Brusselse tunnels, worden de tunnels van het Reyerscomplex gerenoveerd vanaf midden 2017.

Werf Montgomerytunnel

In het kader van de renovatie van de Montgomerytunnel heeft de Brusselse regering besloten om de Dietrichbrug af te breken en herop te bouwen.

De visuele inspecties door experts hadden in eerste instantie geen bijzondere afwijkingen aan dit kunstwerk aangetoond. In het licht van de huidige werf aan de Montgomerytunnel, voerden Brussel Mobiliteit en het gecertifieerd bureau SECO toch sonderingen en betonanalyses uit. De resultaten hiervan tonen aan dat het beton in heel slechte staat is waardoor het nodig is om het op een aantal plaatsen te herstellen.

De regering heeft zich gebogen over twee mogelijke scenario's voor deze renovatiewerken: 

  • Het plaatselijk herstellen van de zones die door de gebrekkige betonstructuur verzwakt zijn. De levensduur van deze herstellingswerken werd geschat op 10 jaar.
  • Het afbreken en heropbouwen van de Dietrichbrug. De levensduur van dit nieuwe kunstwerk zou hier minstens 100 jaar bedragen.

De regering is zich bewust van de gevolgen van de sluiting van deze tunnel voor de wijk en wil vermijden dat de tunnel in de toekomst opnieuw gesloten moet worden. Daarom koos de regering voor een afbraak met heropbouw. Hierdoor zal de werf iets langer duren. De heropening van de Montgomerytunnel zal dus niet in november kunnen gebeuren, zoals verwacht, maar twee weken later in december. 

De werf van de Dietrichbrug zal beginnen op 29 augustus en 65 dagen in beslag nemen, tot in november. De werken zullen starten van zodra de nieuwe dakplaat bovenop de Montgomerytunnel voltooid is. Het verkeer zal op die manier via een nieuwe tijdelijke verkeersroute omgeleid kunnen worden. Zo blijven de wijken rond de werfzone met elkaar in verbinding. Het budget voor deze werf bedraagt 589.756 euro.

Werf Reyers

Het meerjaren investeringsprogramma voor de tunnels dat de regering in april heeft goedgekeurd voorziet ook de renovatie van de tunnels van het Reyerscomplex. De Brusselse Regering heeft vandaag het voorstel van de minister bevoegd voor Openbare Werken hierover goedgekeurd. De dakbedekking van de tunnels Reyers-Meiser, Meiser-Reyers, Montgomery-E40, E40-Montgomery zal gerenoveerd worden voordat de Reyerslaan heraangelegd zal worden tot stadsboulevard. 

De administratieve procedures werden opgestart en het begin van de werf staat gepland voor midden 2017. Er wordt 22 miljoen euro (BTW inbegrepen) uitgetrokken voor deze werf.

De regering heeft ook goedgekeurd dat er in september, in overleg met de gemeentes en de inwoners, gestart wordt met de studie voor de definitieve heraanleg van de laan. Het is nog steeds de bedoeling om deze definitieve heraanleg af te ronden tegen midden 2019. Aangezien de renovatie van de dakbedekking van de tunnels twee jaren zal duren, zal de Reyerslaan ondertussen niet voorlopig aangelegd worden. De rijweg zal namelijk gebruikt worden voor de omleidingen. 

'De heropbouw van de Dietrichbrug in het kader van de werken aan de Montgomerytunnel is noodzakelijk en verlengt de planning maar met twee weken. Als we in een bepaalde zone werken, bekijken we die in zijn geheel zonder de pijnpunten die opduiken te verbergen. We hebben besloten om de brug te heropbouwen zodat het kunstwerk nog 100 jaar mee kan en geen 10 jaar,' zegt Pascal Smet. 'Hetzelfde geldt voor Reyers. De tunnels zijn in een slechte staat. We zullen hen renoveren in 2017 en ondertussen bestuderen of we de breedte van de tunnelmonden kunnen inperken zodat de publieke ruimte bovengronds verbetert. De timing van de definitieve heraanleg (2019) komt hierdoor niet in het gedrang. Enkel de tijdelijke heraanleg van de Reyerslaan valt weg door de werkzaamheden aan de dekplaten van de tunnels. De plaats waar vroeger het viaduct stond, zal gebruikt worden voor de omleidingen tijdens die renovatie.'

Werf Rogiertunnel

De waterdichtingswerken aan de Rogiertunnel gaan verder. De werf is al de tweede fase van de werken in gegaan, met enkele dagen voorsprong op schema. Tot eind augustus zal het verkeer hiervan hinder ondervinden. De lokale omleidingen verlopen via het Sint-Lazarusplein.

Werf Stefaniatunnel 

De werkzaamheden worden voortgezet 7 dagen op 7 met 2 tot zelfs 3 shiften. Momenteel houdt men de planning aan die voorziet dat de tunnel eind augustus weer kan opengaan, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.