Skip to Content
Samen bouwen we de stad van morgen

Samen bouwen we de stad van morgen

Projectoproep 2021: Stedenbouw, Erfgoed en Ruimtelijke Ordening

Na het succes van de eerste editie kondigen minister-president Rudi Vervoort, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, en staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet een nieuwe projectoproep aan voor de bewustwording rond hedendaagse architectuur, stedenbouw, cultureel erfgoed en stadsrenovatie.

"Het verenigingsweefsel is een onmisbare partner van het overheidsoptreden bij de ontplooiing van de territoriale ontwikkeling van het Gewest. Het panel van initiatieven is oneindig (tentoonstellingen, debatten, seminars, lokale acties, wedstrijden, etc.). Met deze projectoproep willen we een nieuwe dynamiek stimuleren en co-construeren. » zegt Rudi Vervoort Minister-President.

 

“Stedenbouw heeft een gigangische impact op ons allemaal en erfgoed is overal aanwezig rondom ons in de stad. Met deze projectoproep willen we verenigingen aansporen om zich mee in te zetten om de bewustwording rond deze onderwerpen te vergroten en om mensen aan te zetten om mee te denken over en mee te werken aan de stad van morgen. En om ook de collectieve fierheid over de vele schatten die we rijk zijn uit de stad van gisteren aan te wakkeren. 
Wil jij zo'n project uitwerken? Twijfel dan niet om het ons voor te leggen, want we delen de zelfde ambities voor Brussel," zegt Pascal Smet. 

 

Vorig jaar hebben de subsidies voor verenigingen voor het eerst deel uitgemaakt van een projectoproep. De doelstelling was toen om innovatieve projecten te ondersteunen, hefboomeffecten te creëren en nieuwe partnerschappen aan te gaan. Met meer dan 90 verenigingen die een project indienden, was het een succes. Daarvan werden 42 verenigingen geselecteerd voor subsidies die varieerden tussen 2000 en 45.000 euro.

De oproep is extra bijzonder omdat iedereen eraan kan deelnemen, zonder vereisten. Daardoor zijn de kandidaten erg divers. Hieronder een paar voorbeelden: De vzw La Meute ontving 30.000 euro voor de organisatie van workshops en voor de bewustmaking/opwaarding van de Modelwijk. De vzw Café Filtré kreeg een subsidie van 30.000 euro voor haar Open Air Schools-programma. Aan de vzw Jeunesse et Arts Plastiques werd 15.000 bezorgd voor de organisatie van een conferentie over stedenbouw. Het laboratorium Digitale Architectuur van de Faculteit Architectuur La Cambre-Horta van de ULB heeft op zijn beurt de reeks workshops “Résilient Craft-Code » International Architecture, Art and Craft workshop kunnen organiseren. Tot slot heeft het theatergezelschap Les Compagnons de Saint-Laurent kunnen het hoofd van hun reus Rooske restaureren dankzij de 2400 euro die werd vrijgemaakt. Ook het project "Kleur geven aan de straat" onder leiding van de vzw "La Ruelle" verdient een vernoeming. Ze kregen een subsidie van 10.000 euro om participatieve workshops te organiseren voor de creatie van een gigantische fresco die de Sint-Alfonsstraat kleur geeft. Ten slotte ontvangt de vzw "Groot Eiland", winnaar van de "sociale-economieprijs", 20.000 euro om haar "LINK"-project in Molenbeek uit te voeren.

Deze succesvolle eerste editie krijgt in 2021 een minstens even ambitieus vervolg.

De verenigingen hebben tot 12 februari de tijd om een project in te dienen. De bewustmaking van het publiek (rond architectuur, cultureel erfgoed, stedelijke inrichting) speelt daarin een sleutelrol. Het maximumbedrag bedraagt 50.000 euro per project.

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Kabinet Pascal Smet
Damiaan De Jonge Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel