Samusocial beschikt voortaan over een beheersovereenkomst

Woensdag 9 maart 2016 — De Samusocial en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Hoofdstedelijk Brussels Gewest, vertegenwoordigd door de Ministers bevoegd voor Bijstand aan Personen Céline Frémault en Pascal Smet, hebben samen een beheersovereenkomst afgesloten voor de periode 2016-2019. 

Minister Pascal Smet en Minister Céline Fremault beschikken door deze beheersovereenkomst met Samusocial over een middel om de dringende hulp aan dakloze personen goed te organiseren. De vzw Samusocial staat garant voor verschillende acties inzake winteropvang en dringende hulp aan de Brusselse daklozen en krijgt hiervoor aanzienlijke subsidies van de GGC. Dankzij dit nieuwe beheerscontract zullen de ministers in de toekomst in staat zijn om de concrete initiatieven van de Samusocial beter te sturen, te monitoren en te evalueren op het vlak van winteropvang in het belang van de daklozen en de teams op het terrein.

‘We halen de meest kwetsbaren uit de dakloosheid door noodopvang aan te bieden en hen te begeleiden tijdens dit traject. De Brusselse regering is erin geslaagd om dit jaar voor een permanente oplossing te zorgen. Net zoals vorig jaar werd ook dit jaar geen enkele dakloze geweigerd bij de winteropvang. De aankoop van het gebouw op de Poincarélaan is een structurele oplossing. Dankzij deze beheersovereenkomst wordt de organisatie van de winteropvang gegarandeerd tot het einde van deze legislatuur,’ zegt Minister Pascal Smet.

‘Deze beheersovereenkomst vormt een van de peilers van het proces dat moet leiden tot een grondige hervorming van ons systeem om te strijden tegen de dakloosheid in Brussel. Het beleid inzake de noodopvang, op basis van deze beheersovereenkomst, en de begeleidende maatregelen op langere termijn zullen worden geïntegreerd in één eenvormige en zelfde aanpak. Het streefdoel bestaat vanzelfsprekend uit het terugdringen van de dakloosheid» legt Minister Céline Fremault uit.

Naast de wettelijke basis en de concrete initiatieven, bevat het contract de volgende elementen : de opdrachten, het aanduiden van de regeringscommissarissen in de Raad van Bestuur van de Samusocial, het toegekende budget met inbegrip van de financieringsmodaliteiten en de evaluatieprocedures.

Opdrachten

De beheersovereenkomst bepaalt de concrete opdrachten van de Samusocial: het aantal beschikbare plaatsen gedurende de winteropvang, de locatie van de opvang, de werkmethodes tijdens de opvang, de doelgroepen en de periodes van opening en de sluiting van deze centra (van 1 november tot 30 april). Bovendien regelt de beheersovereenkomst de werkafspraken tussen de Samusocial en de andere actoren op het terrein van de hulpverlening aan de daklozen. Het contract legt de coördinatieregels met de sector vast en duidt expliciet de Samusocial aan als coördinator van de winteropvang.

Budgettaire follow-up

Aangezien er belangrijke bedragen worden toegekend aan de Samusocial, wordt de beheersovereenkomst ook gehanteerd als strikt bepalingskader inzake de begrotingsmiddelen. De beheersovereenkomst legt de bedragen vast voor het beheer van de verschillende locaties voor de winteropvang en verbiedt deze bedragen te overschrijden. Er wordt een budget van 3.170.000 euro vastgelegd voor 800 opvangplaatsen. Bovenop deze 800 plaatsen zijn er 420 plaatsten die het hele jaar open zijn. Deze worden gefinancierd met andere budgetten van de GGC (structurele opvang van de Samusocial voor 340 plaatsen en twee centra die beheerd worden door andere vzw's, losstaand van de beheersovereenkomst). Bovendien zijn er 300 andere plaatsen die gefinancierd worden door de federale regering (los van de beheersovereenkomst). De totale capaciteit voor noodopvang overschrijdt de 1500 eenheden.

Goed bestuur en de Regeringscommissarissen

In het kader van goed bestuur heeft het Verenigd College twee Commissarissen aangesteld ter vertegenwoordiging van de beide Ministers. Daarnaast zullen ook Minister-President en Minister van Begroting vertegenwoordigd worden door een permanent lid. Hun taak zal bestaan uit het naleven de beheersovereenkomst. Ook de evaluatieprocedures zijn vastgelegd in deze beheersovereenkomst.