Schuman wordt symbolische plek voor Brussel en Europa

Lancering projectoproep voor heraanleg Schumanplein

Vrijdag 27 november 2015 — Op initiatief van Brussels minister van openbare werken Pascal Smet en in samenwerking met Brussels minister-president Rudi Vervoort, heeft de Brusselse regering de grote principes voor de heraanleg van het Schumanplein en het nieuwe circulatieplan goedgekeurd. Die principes worden opgenomen in de projectoproep die de komende dagen zal worden gepubliceerd.  

De Brusselse regering heeft gekozen voor een project dat de toegankelijkheid van de wijk garandeert en tegelijkertijd meer ruimte vrijmaakt voor actieve weggebruikers. Het stukje Wetstraat tussen het Schumanplein en het Jubelpark wordt een voetgangerszone met veel groen zodat het park en het plein direct met elkaar verbonden zijn. Het autoverkeer tussen de Kortenberglaan en de Wetstraat en tussen de Froissartstraat en de Oudergemlaan blijft behouden. Een haalbaarheidsstudie zal de route van de bussen bestuderen om te kijken of het mogelijk is om bepaalde dichtbevolkte straten in de buurt te ontlasten. 

De heraanleg past binnen de ambitie van de Brusselse regering om de Europese wijk nog aantrekkelijker en aangenamer te maken voor iedereen, zowel voor Brusselaars als voor Europese ambtenaren. Het project moet ontmoetingen tussen burgers aanmoedigen en zo een hefboom zijn voor de versterking van de mix in deze wijk. 

Voor het project wordt een budget van 7,8 miljoen euro voorzien. Een jury zal de bouwheer bijstaan om te kiezen uit ontwerpen van de bureaus die deelnemen aan de wedstrijd. De Brusselse bouwmeester zal de jury voorzitten. Het is de bedoeling om de werken begin 2017 op te starten.

'We willen dit plein een stedelijk karakter geven. Het Schuman-rondpunt moet een ontmoetingsplek worden waar Brusselaars en ambtenaren uit de Europese instellingen elkaar kunnen treffen. Bij de heraanleg zal rekening worden gehouden met de aanwezigheid van de Europese instellingen, meer bepaald ook in de keuze van het kunstwerk dat op het plein zal komen te staan,' zegt minister Pascal Smet.  

'De heraanleg van het Schuman-rondpunt moet ertoe bijdragen om Europa nog meer dan vandaag in te schrijven in onze stad. In het belang van de Brusselaars en de Europeanen. Zo kan het Gewest haar internationale identiteit verzoenen met de behoeftes en wensen van de Brusselaars', aldus minister-president Rudi Vervoort. 

 

Perimeter project
Circulatie Schuman