Site van de Rijke Klaren vanaf nu in zijn geheel beschermd

Site van de Rijke Klaren vanaf nu in zijn geheel beschermd

Gevels en bedakingen van de Vicarissenvleugel zijn nu ook beschermd

‘Eerder werden de kerk van de Rijke Klaren en een deel van het klooster beschermd,’ zegt Brussels staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw Pascal Smet. ‘Nu krijgt ook de Vicarissenvleugel van het klooster bescherming. In het beschermingsbesluit van 1981 werd die nog over het hoofd gezien. Dankzij deze aanpassing kan de eigenaar, de vzw Vereniging der Parochiale Werken van Brussel-Centrum, een globaal renovatieplan opstellen voor de gevels en bedakingen van het klooster van de Rijke Klaren. Ik ben bijzonder blij dat ik mee het dossier heb kunnen deblokkeren. Daardoor kan dit unieke erfgoed in de buurt van het Sint-Goriksplein - een bakermat van onze stad en ons gewest - heropleven,’ besluit Smet.

Ter herinnering: het beschermingsbesluit van 27 september 1937 betreft enkel de kerk van de Rijke Klaren en niet het bijbehorende klooster. Het besluit van 24 maart 1981 beschermt het klooster maar niet de twee percelen waar de oostelijke vleugel van het klooster - ook de Vicarissenvleugel genoemd - zich bevindt. De bescherming gebeurt op verzoek van de eigenaar.

Contacteer ons
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel