Smet maakt middelen vrij voor Toestand vzw

Op initiatief van Pascal Smet als collegelid bevoegd voor jeugd en stedelijk beleid in de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd beslist om vzw Toestand een structurele subsidie toe te kennen van 50.000 euro.

Sharing is caring” 

De organisatie, vzw Toestand, heeft als doel leegstaande gebouwen en vergeten plekken in de stad te reactiveren. Toestand realiseert momenteel “Spontane Actie Zones” op 3 projectlocaties (Biestebroek in Anderlecht, Alleedukaai in Brussel en Marie Moskou in Sint-Gillis). 

“In een stad waar ruimte voor sociaal culturele initiatieven soms schaars is, zijn organisaties als Toestand broodnodig. Door de verbinding te maken tussen ruimte en initiatief, tussen verschillende doelgroepen en tussen leegstand en het creëren van kansen, draagt de vzw bij aan het realiseren van een divers en dynamisch stadsproject. Om te kunnen garanderen dat de organisatie nieuwe projecten kan blijven opzetten en niet telkens afhankelijk moet zijn van projectsubsidies, is het onze ambitie om Toestand vanaf vandaag structureel te ondersteunen hiervoor.” zegt Pascal Smet. 

“De voorbije 5 jaar zette Toestand hard in op projecten waarbij heel wat lokale partners worden betrokken. En dat willen we uiteraard blijven doen. Deze subsidie geeft ons dan ook de mogelijkheid om vooruit te kunnen kijken, onbekommerd nieuwe kansen te grijpen en zo toekomstige projecten uit de grond te stampen. Op termijn dromen we van een permanent aanwezige nomadische tijdelijke stad-in-de-stad, met ruimte voor de diversiteit die onze dynamische hoofdstad rijk is. Recht op ruimte, daar blijven wij ons hard voor inzetten. We zijn dan ook erg verheugd met de structurele ondersteuning van de VGC. Deze erkent de waarde van ons werk, en stelt ons in staat te blijven vernieuwen. We hopen dat we in de toekomst ook kunnen inzetten op het versterken en delen van onze expertise die we ontwikkelen op onze projecten, en het ondersteunen van externe projecten", zegt Pepijn Kennis, coördinator van vzw Toestand.

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel