Smet pleit voor uniform en modern systeem van filmkeuring

Woensdag 11 februari 2015 — Minister Pascal Smet pleit ervoor om de huidige wetgeving rond filmkeuring te actualiseren en samen met de andere gemeenschappen een uniform systeem uit te werken. ‘De GGC, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, en de Duitstalige Gemeenschap zouden moeten samenwerken om gezamenlijke beslissingen te nemen voor heel België.’ Dat heeft Smet vandaag gezegd in de Commissie Sociale Zaken van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). 

Sinds de nieuwe staatshervorming is de filmkeuring geen federale materie meer maar valt het onder de bevoegdheid van de gemeenschappen. In Brussel zijn minister Pascal Smet en minister Céline Fremault hiervoor bevoegd. Samen met zijn collega Céline Fremault wil Pascal Smet met alle verschillende gemeenschappen een uniform systeem uitwerken. ‘Het is belangrijk dat de criteria om een film te labelen dezelfde zijn in alle gemeenschappen’, meent Smet. Het kan toch niet zijn dat een film een ander label krijgt al naargelang deze wordt vertoond in een bioscoop in pakweg Verviers, Eupen, Gent of Brussel’.

Bovendien moet het systeem van filmkeuring dringend gemoderniseerd worden volgens Smet. De filmkeuring baseert zich op dit moment op de wet van 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen onder de 16 jaar de toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd. ‘Die wet is hopeloos verouderd’, zegt Smet. ‘We hebben nood aan een duidelijke en transparante productinformatie. De manier waarop de huidige keuringscommissie films keurt is te arbitrair’. Smet wil het systeem van filmkeuring actualiseren in een traject met de gebruikers zelf, de filmdistributiesector, pedagogen en andere belanghebbenden. De komende maanden zullen deze trajecten worden uitgetekend.

Het nieuwe systeem moet volgens Smet ook breder gaan dan enkel bioscoopfilms. ‘Zestienjarigen gaan al lang niet meer enkel naar de bioscoop om een film te zien, maar maken ook gebruik van andere filmdragers zoals dvd’s, Netflix, tv on demand, of het internet’, aldus Smet. ‘Daarom is het belangrijk dat er ook op deze dragers een eenduidige productinformatie komt die de kijker waarschuwt’.