Smet tevreden met GEN-plannen Galant

'Samenwerking is goed voor tienduizenden Brusselaars en pendelaars'

Woensdag 28 januari 2015 — Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet verwelkomt het initiatief van zijn federale collega Jacqueline Galant, die de NMBS heeft gevraagd om binnen het jaar werk te maken van een verbeterd treinaanbod in en rond Brussel. ‘Galant beantwoordt onze vraag positief’, zegt Smet. ‘Door samen te werken kunnen we het Gewestelijk Expressnet snel van de grond krijgen, tienduizenden Brusselaars en pendelaars een echt alternatief bieden voor de auto en de levenskwaliteit in de stad verbeteren.’

Brussel heeft dringend nood aan investeringen in mobiliteit. Elke dag pendelen er 350.000 Vlamingen en Walen naar Brussel voor hun werk. Twee derde van hen komt met de auto. Dat zijn 225.000 mensen. “Als we de verkeersknoop in Brussel willen ontwarren, moeten alle overheden samen investeren in het openbaar vervoer”, zegt Pascal Smet.

Daarom riep Smet zijn federale collega Galant onlangs nog op om de engagementen van de federale regering voor de realisatie van het GEN, een netwerk van vlotte treinverbindingen in en rond Brussel, na te komen. Hij is bijzonder tevreden dat ze vandaag te kennen geeft dat ze op die vraag ingaat en de NMBS de opdracht heeft gegeven om het komende jaar een verbeterd aanbod van treinen in Brussel te voorzien.

‘Ik zeg al langer dat een Gewestelijk Expressnet niet alleen een zaak is van forse investeringen in nieuwe infrastructuur’, zegt Smet. ‘Het is ook zaak om op de bestaande sporen meer treinen te laten rijden. Op die manier kunnen we het aanbod van openbaar vervoer met relatief beperkte budgetten gevoelig verbeteren.’

Vorige week riep Smet in het Brusselse parlement alle partijen op om over de grenzen van meerderheid en oppositie een front te vormen voor Brussel en samen te ijveren voor een versnelde uitbouw van het GEN. ‘Het doet plezier dat die oproep zo snel resultaat oplevert’, zegt hij. ‘Als we samenwerken kunnen we de mobiliteitsuitdagingen in Brussel krachtdadig aanpakken, in het belang van Brussel, haar bewoners en haar bezoekers.’