Snelheid in Leopold II-tunnel beperkt tot 50 km/u

Naar trajectcontroles voor snelheidsovertredingen

Vrijdag 3 april 2015 — De Brusselse regering heeft beslist om de snelheidsbeperking in de Leopold II-tunnel te verlagen van 70 tot 50 kilometer per uur, om zo de risico’s op incidenten tot een absoluut minimum te beperken. “De snelheid verminderen, dat is ook de kans op ongevallen verminderen”, zegt minister van Mobiliteit Pascal Smet. “Regelmatig stelt de politie vast dat er veel te snel gereden wordt in de tunnel, met alle risico’s vandien. Om de veiligheid te garanderen wordt de snelheid dus beperkt. We zijn vastbesloten om die snelheidsbeperking ook te doen naleven.”

De diensten van Brussel Mobiliteit zullen de aangepaste verkeersborden met de snelheidsbeperking tot 50 km/u vandaag in de tunnel plaatsen. Om de snelheidsbeperking te doen naleven neemt staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets in overleg met minister Smet het initiatief voor een pilootproject met trajectcontrole in de Leopold II-tunnel. “Bij trajectcontroles wordt de gemiddelde snelheid tussen twee punten gemeten”, verduidelijkt Debaets. “Niet alleen vinden automobilisten dat redelijker, tegelijk leidt zo’n trajectcontrole ook tot minder ongevallen voor, op en na het gecontroleerde traject omdat mensen rustiger rijden.”

Na een aantal incidenten in de tunnel eerder dit jaar, gaf minister Smet de opdracht om een grondige veiligheidscontrole te doen van de tunnel. Als gevolg daarvan zijn er inmiddels een aantal acties ondernomen om de tunnel in alle veiligheid te kunnen open houden. Zo werden de plafonds minutieus geïnspecteerd en waar nodig hersteld. Daarnaast zijn de nooduitgangen beter zichtbaar gemaakt en nu komt er dus ook een lagere maximumsnelheid. “Het is onze eerste bekommernis om de veiligheid van de automobilisten te garanderen”, zegt Smet. “Na de recente incidenten zijn er grondige inspecties geweest en hebben de nodige onderhoudswerken plaatsgevonden. Zo kan de tunnel, met het akkoord van de betrokken veiligheidsdiensten, open blijven in de twee richtingen in afwachting van een grondige renovatie.”

Vanzelfsprekend zullen de controles maar een ontradend effect hebben als inbreuken snel en effectief gesanctioneerd worden. “Door de zesde staatshervorming hebben de gewesten de bevoegdheid om verkeersovertredingen op te volgen”, zegt Debaets. “Binnen die bevoegdheid volg ik een tweesporenbeleid. Enerzijds overleg ik met mijn federale collega’s voor Mobiliteit en Justitie over een vereenvoudiging van het bevel tot betaling bij verkeersboetes. Anderzijds onderzoek ik de haalbaarheid van de invoering van administratieve sancties om snelheidsovertredingen te bestraffen.”