Start vergroening Brusselse busvloot

Aankoop bussen voor uitrol nieuw busplan

Maandag 2 mei 2016 — De Brusselse regering heeft op voorstel van Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet en na overleg met Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault beslist om de busvloot van de MIVB te vergroenen. De MIVB zal tegen 2030 volledig elektrisch rijden. Deze legislatuur zullen in een eerste fase twee buslijnen elektrisch rijden. Daarnaast zal een elektrische citybus de boven- en benedenstad verbinden en aangesloten worden op het bestaande net.

Beide lijnen zullen worden uitgerust met een verschillend oplaadsysteem om meerdere technologieën uit te testen. Op die manier kan de MIVB ervaring opdoen om tegen 2030 de volledige vloot te elektrificeren. Er is 27,6 miljoen euro voorzien om deze twee lijnen in 2018-2019 elektrisch uit te baten. De test zal uitgevoerd worden met standaard en gelede bussen en dit op middelgrote en grote buslijnen om de verschillende omstandigheden in Brussel te analyseren.

Bovendien komt er in het kader van het busplan een nieuwe lijn met een elektrische city-bus, die de Dansaertwijk in het centrum van Brussel zal verbinden met de Zavel en Louisa. Hiervoor is 2,1 miljoen euro voorzien.

Met deze beslissing start de overgang van een vloot dieselbussen naar een groene vloot. Vandaag kan de markt de vraag van de Brusselse regering om tegen 2018 235 elektrische bussen te leveren niet positief beantwoorden binnen de voorwaarden opgelegd door de regering.

Op advies van een speciale commissie, samengesteld uit experten van de VUB, de universiteit van Namen, Innoviris, Brussel Mobiliteit, Brussel Leefmilieu en MIVB en voorgezeten door Cathy Macharis, heeft de Brusselse regering beslist om 235 hybride bussen aan te kopen binnen het voorziene bedrag van 126 miljoen euro. Deze aankoop laat toe om de 117 meest vervuilende bussen (euro 2) te vervangen en om het nieuwe openbaar vervoersaanbod, zoals voorzien in het busplan, met 118 bijkomende bussen te versterken vanaf 2018.

‘De Brusselse regering is ambitieus en vergroent de busvloot van de MIVB. Op die manier zal de levenskwaliteit van de Brusselaars verhogen,’ zegt Pascal Smet. ‘We willen de busvloot van de MIVB elektrificeren, maar op dit moment is de markt hier nog niet klaar voor en kiezen we voor een overgang. Tegen 2030, wanneer de markt en de technologie op punt staan, moeten alle Brusselse bussen elektrisch rijden. Voor het busplan is de aankoop van nieuwe bussen noodzakelijk. Ik ben blij dat we voor hybride bussen kiezen.’