Stedenbouw, een zaak van iedereen: projectoproep

Stedenbouw, een zaak van iedereen: projectoproep

Het Brussels Gewest maakt middelen vrij voor projecten rond stedenbouwkundige participatie, bewustmaking en innovatiesteun.

‘Deze vernieuwing vind ik erg belangrijk. Omdat goede stedelijke inrichting aangeleerd en gewaardeerd moet worden. Omdat Brussel zijn erfgoed nog beter moet beschermen en bekendmaken. Omdat Brussel boordevol goede wil én deskundigen zit. Om al die redenen wilde ik een zo ruim mogelijke projectoproep. Eén waar iedereen toegang toe heeft. Stedenbouw moet de zaak van iedereen worden! Ik nodig dan ook alle Brusselse verenigingen uit om hun project voor 8 mei in te dienen,’ verklaart Pascal Smet.

De projectoproep voor verenigingen is gelanceerd. Ze worden gevraagd om projecten en initiatieven voor te stellen die het publiek niet alleen bewustmaken maar die de bewustmaking ook verder ontwikkelen.
De voorstellen moeten ook de concurrentiekracht van de sector bevorderen (architectuur, cultureel erfgoed, stedelijke inrichting).

Dankzij concrete acties krijgen Brusselse verenigingen zo de kans om mee te werken aan de Brusselse ‘stadsfabriek’. Dat dynamische begrip knipoogt naar het verleden van de stad, omvat tegelijkertijd een sterke verankering in het heden en werpt zelfs een blik naar de toekomst.

De categorieën die voor de projectoproep 2020 werden vastgelegd zijn:

  • Bewustmakingsinitiatieven voor hedendaagse architectuur en stedelijke inrichting
  • Bewustmakingsinitiatieven voor cultureel erfgoed (onroerend, roerend en immaterieel)
  • Initiatieven voor innovatie architectuur en stedenbouw
  • Initiatieven ter activering van professionele netwerken en/of participatieve processen

De projecten zullen op grond van de volgende criteria worden geëvalueerd en geselecteerd:

  • het hefboomeffect
  • het innovatieve karakter
  • de geactiveerde partnerschappen
  • de impact (plaatselijk, nationaal en/of internationaal)
  • de sociale impact

De projecten moeten voor 8 mei bij urban.brussels worden ingediend via dit link.

http://urban.brussels/nl/projectoproep-voor-de-sensibilisering-of-de-mededinging-inzake-hedendaagse-architectuur-en-cultureel-erfgoed/

Contacteer ons
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel