Stedenbouw hervat openbare onderzoeken en overlegcommissies

Vanaf 1 juni kunnen de procedures voor openbare onderzoeken en overlegcommissies geleidelijk terug hervat worden

Op maandag 18 mei 2020 heeft de staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw, Pascal Smet, een brief gestuurd naar de gemeenten waarin hij meedeelt dat, als gevolg van de geleidelijke versoepeling door de federale regering sinds 11 mei, de hervatting van de openbare onderzoeken wordt voorzien op 1 juni 2020. Om de maatregelen van social distancing na te leven, worden de volgende modaliteiten voorzien: 

  • de raadpleging van het dossier in de kantoren van het gemeentebestuur kan enkel plaatsvinden op afspraak en volgens een uurrooster;
  • de technische toelichting kan enkel op afspraak worden gegeven;
  • een mondeling bezwaar kan enkel op afspraak worden ingediend.

Bovendien moeten voor het onthaal van bezoekers de volgende hygiënemaatregelen worden nageleefd:

  • social distancing verzekeren tussen de burger en de medewerker;
  • in het lokaal waar de raadpleging van het dossier plaatsvindt, moet altijd een ontsmettingsmiddel voor de handen beschikbaar zijn;
  • het meubilair in het lokaal moet na elk bezoek worden schoongemaakt;
  • het dragen van een masker, zowel door de burger als door de medewerker van de gemeente, is ook vereist.

De openbare onderzoeken die niet waren aangevat voor 16 maart 2020 zullen voor de volledige duur van de wettelijke termijn worden georganiseerd. De openbare onderzoeken die al waren aangevat op 16 maart 2020 zullen worden hervat voor de resterende duur van de op 16 maart 2020 geschorste termijn. Als bijzondere reden dat vereisen, kunnen de gemeenten die dat wensen een openbaar onderzoek opnieuw organiseren voor de volledige wettelijke termijn.

Zoals het BWRO voorziet moet, voor de komende openbare onderzoeken, minstens de helft van de termijn buiten de schoolvakanties (1 juli tot 31 augustus) vallen.

De overlegcommissies kunnen opnieuw worden georganiseerd vanaf 1 juni. Ook hier wordt social distancing nageleefd. Zo wordt de gemeenten met name gevraagd om:

  • social distancing te verzekeren in het kader van de toegang (in- en uitgang) tot het lokaal van de overlegcommissie (wachtrij);
  • social distancing te verzekeren binnen het lokaal van de overlegcommissie;
  • het aantal vertegenwoordigers per aanvrager te beperken;

Die maatregelen vereisen aanpassingen van wetgevende en regelgevende teksten. Die zullen in de komende weken worden vastgelegd. De Brusselse regering heeft afgelopen donderdag overigens de tweede en laatste verlenging van de  opschorting van de termijnen tot 15 juni 2020 goedgekeurd. Na deze datum zullen de beslissingstermijnen voor de behandeling van de vergunningsaanvragen verlengd worden. De regering zal daarover binnenkort een belissing nemen. 

Contacteer ons
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel