Stedenbouwkundige vergunning voor El Hikma-school

Stedenbouwkundige vergunning voor El Hikma-school

Sportzaal en zwembad worden opengesteld voor de buurt

Het 'nstitut El Hikma La Sagesse zal een school bouwen waar 1250 leerlingen van 2,5 tot 18 jaar terechtkunnen. De hele buurt zal gebruik kunnen maken van de sportvoorzieningen.

“Het gaat om een modelproject waarin respect voor de buurt centraal staat. Ik wil de projectontwikkelaar bedanken en feliciteren. Hij kreeg steun van een sterke ploeg en van verschillende diensten van het Gewest. Het wordt een open school. Dat betekent dat buurtbewoners buiten de schooluren gebruik kunnen maken van haar faciliteiten. Zo wordt dit voormalige industriegebied een aangename plaats voor iedereen,” verklaart Pascal Smet, staatssecretaris voor Stedenbouw.

“Dit is een mooi voorbeeld van hoe veerkrachtig en reactief ons Gewest inspeelt op de prioritaire behoefte aan schoolplaatsen. Citydev beschikt over een enorme voorraad vastgoed en heeft beslist om met het oog op het algemeen belang zijn steentje bij te dragen tot deze collectieve inspanning. Ook dat is wat we verwachten van de openbare operatoren. Dat verheugt mij ten zeerste en ik bedank iedereen die deze operatie in een recordtempo mogelijk heeft helpen maken,”  Minister-President Rudi Vervoort.

"Het Institut El Hikma La Sagesse is verheugd met de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een schoolgebouw van 22.000 m² in een gebied onder demografische druk in de gemeente Vorst. Er zullen 1250 leerlingen en 130 voltijdsequivalenten voor de omkadering van de leerlingen terechtkunnen.
Met deze vergunning ronden we een project af waarvoor we ons al bijna tien jaar hebben ingezet. Onze strijd voor meer schoolgelijkheid, sociale en klimaatrechtvaardigheid draait rond een centrale doelstelling: het welzijn van de kinderen. Over alles werd nagedacht opdat ze zich volop kunnen ontwikkelen en zich zo goed mogelijk klaar kunnen stomen voor de maatschappij van morgen.
Dit innovatieve pedagogische project is niet alleen gebaseerd op goede wil, autonomie en taalimmersie (Frans-Nederlands), maar ook op het respect voor het leefmilieu en het actief deelnemen aan de maatschappij in het algemeen. Dankzij deze modelinfrastructuur zal dat alles op de best mogelijke manier kunnen verlopen. Ook de digitalisering speelt een centrale rol in ons project. Zo zal technologie in de leeromgeving en ook voor de communicatie en aanwezigheid van de ouders in de school worden gebruikt.
Het project is ook gericht op samenwerking. Daarbij worden de families, de buurt en betrokkenen niet vergeten. De infrastructuur zal namelijk openstaan voor de wijk en zowel buurtbewoners als verenigingen zullen er gebruik van kunnen maken.
Dat alles is te danken aan collectieve inspanningen. Daarom willen we de politieke betrokkenen die in dit project geloofden en die het nu de kans geven om concreet te worden, hartelijk bedanken. We danken ook al onze leerkrachten, ouders, medewerkers en alle anderen die hun steentje hebben bijgedragen. Dit voorbeeldproject wordt een keerpunt in de geschiedenis van de Brusselse schoolgebouwen,” zegt directeur Cinane El Bakkali.

Voor dit project in een zone in volle omvorming werd € 1,5 miljoen vrijgemaakt na de projectoproep die in 2017 werd gelanceerd om nieuwe plaatsen te voorzien.

Bovendien kreeg het ook € 1,4 miljoen om de opening van de middelbare school te vervroegen. Tot slot heeft de Federatie Wallonië-Brussel een leningswaarborg van € 15.000.000 aangebracht. De Federatie Wallonië-Brussel staat aan de kant van zij die de school van de 21ste eeuw willen uitvinden.  Een school die die nieuwe pedagogische dynamieken onthaalt, met de klimaatuitdagingen omgaat, in dialoog treedt met haar wijk, voor inclusie en tegen discriminatie is." zegd Frederic Daerden minister van Fédération Wallonie-Bruxelles voor schoolgebouwen.

Projectdetails

Het project bestaat uit de bouw van een school voor kinderen van 2,5 tot 18 jaar, goed voor 1250 leerlingen die er in de kleuterschool, lagere school of middelbare school terechtkunnen.

Er komt ook een kinderopvang, waar 35 peuters en kleuters vanaf 3 maanden oud hun dag kunnen doorbrengen. Verder is er plaats voor een bibliotheek en sportvoorzieningen met een sporthal en zwembad.

Buiten de schooluren zullen de buurtbewoners dus gebruik kunnen maken van de infrastructuur (speelplaats, parking, lokalen en sportvoorzieningen), wat een positieve invloed op de wijk met zich meebrengt.

De gebouwen werden ontworpen in functie van de leeftijd van de kinderen. Zo worden de klassen voor de jongsten op de benedenverdiepingen ingericht en die voor de oudsten op de bovenverdiepingen. Om de kinderen zo goed mogelijk te omkaderen, zullen ongeveer 130 voltijdsequivalenten worden aangeworven.

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel