Tijdelijke heropening Stefaniatunnel

Start werken op maandag 29 februari

Woensdag 24 februari 2016 — Minister-President Rudi Vervoort en Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet beschikken over de resultaten van het onderzoek en een oplossing voor de tijdelijke heropening van de Stefaniatunnel, in afwachting van een volledige renovatie.

Nadat op 28 januari een deel van de Stefaniatunnel gesloten werd, onderzocht de Brusselse regering alle pistes om de mobiliteit in de omgeving van het Poelaertplein en Stefania te waarborgen en de veiligheid van de weggebruikers te garanderen.

De informatie die Brussel Mobiliteit vandaag heeft ontvangen, bevestigt dat de technische oplossing die het extern gespecialiseerd bureau EGIS voorstelt en die Brussel Mobiliteit gevalideerd heeft, kan worden uitgevoerd.

Deze werkzaamheden zullen starten op maandag 29 februari. De metalen bewapening wordt hersteld en de meest beschadigde zones worden opnieuw gebetonneerd. De werken hebben als doel om de zone die momenteel afgesloten is voor het verkeer opnieuw veilig te kunnen openstellen.

De werf zal geen bijkomende hinder veroorzaken. Het gedeelte van de tunnel dat momenteel afgesloten is voor het verkeer zal ook tijdens deze werken ontoegankelijk blijven. De noodzakelijk vergunningen voor deze werkzaamheden zijn binnen het kader van een versnelde procedure aangevraagd bij de bevoegde administraties.

‘Iedereen is het erover eens dat de mobiliteit in Brussel essentieel is, maar de veiligheid voor de weggebruikers primeert’, zeggen Minister-president Rudi Vervoort en minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet.