Tijdelijke invulling van braakliggend terrein bij het Weststation

Vergunning verleend voor een tijdelijke invulling

Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels) bevestigt dat de MSI (Maatschappij voor Stedelijke Inrichting) een stedenbouwkundige vergunning heeft gekregen voor de tijdelijke invulling van het braakliggend terrein vlakbij het Weststation. Het terrein is eigendom van het Brussels Gewest.

“We willen plaatsen vaker een tijdelijke functie te geven voor ze definitief worden aangepakt. Daar gaat vaak een proces aan vooraf en deze tijd willen we nu meer gaan gebruiken om deze plaatsen al te activeren en te integreren in de buurt. Dit project wordt zowel door de gemeente als de MSI gedragen. Het komt tegemoet aan de gewestelijke doelstellingen en is bijzonder kwaliteitsvol. Ik ben dus blij dat deze administratieve stap voltooid is,” verklaart Staatssecretaris voor Urbanisme, Pascal Smet (one.brussels).

Gilles Delforge, directeur van de MSI, benadrukt dat een tijdelijke bezetting tegemoet kan komen aan de noden van een wijk  en terzelfdertijd een tot dan onderbenutte site een positief imago kan geven. Dat bevestigt een recent artikel uit ‘The Guardian’, waarin See U, de tijdelijke bezetting van Usquare.brussels in Elsene op initiatief van de MSI, enthousiast onthaald wordt.

 

Het Molenwestproject voorziet plaats voor sportactiviteiten, polyvalent ingerichte containers voor de jongerenverenigingen uit de wijk en een FabLab waar buurtbewoners terecht kunnen. De tijdelijke invulling is een initiatief van de MSI en gemeente Molenbeek, op een terrein van het Brussels Gewest dat grenst aan eigendommen van de NMBS en Infrabel.

“Dankzij de vergunning kunnen de werken beginnen en kunnen onze wijkverenigingen vanaf de zomer terecht in een mooie en originele infrastructuur. Tijdens de volledige duur van de bezetting van deze grote ruimte nabij het metrostation Brussel-West kunnen ze er jongeren en buurtbewoners van de Ninoofsesteenweg onthalen,” zegt Catherine Moureaux, burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek.

Het gewestelijke terrein van 4500 m² ligt op de hoek van de Ninoofsesteenweg met de Alphonse Vandenpeereboomstraat, net naast de ingang van het Weststation. Momenteel buigt het gewest zich over de definitieve bestemming. In afwachting daarvan hebben de MSI en de gemeente Molenbeek samengewerkt om er een tijdelijke bezetting van drie jaar te voorzien. Die heeft als doel om tegemoet te komen aan de noden van de buurt rond dit belangrijke knooppunt van het openbaar vervoer. De beslissing voor tijdelijke ruimtes waar actieve wijkverenigingen hun activiteiten kunnen organiseren, kwam er op basis van het Duurzaam Wijkcontract ‘Rond Westpark’ en het Stadsvernieuwingscontract ‘Weststation’ (SVC 3).

Contacteer ons
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel