Uberpop illegaal in Brussel volgens Rechtbank van Koophandel

Reactie minister Pascal Smet

Donderdag 24 september 2015 — ‘De uitspraak van de Brusselse Rechtbank van Koophandel bevestigt de stelling van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat Uberpop in strijd is met de Brusselse wetgeving voor bezoldigd personenvervoer’, zegt Brussels minister van mobiliteit Pascal Smet.

Hij herhaalt dat de Brusselse Regering verder werkt aan een nieuw algemeen wetgevend kader voor bezoldigd vervoer van personen in Brussel, ingevolge de evoluties die zich voordoen op het vlak van het bezoldigd personenvervoer (taxi's, verhuren van voertuigen met chauffeur, ontwikkeling van technologieën). De bedoeling is om het wetgevend kader tegen het einde van het jaar te laten goedkeuren door de Brusselse regering.