Persuitnodiging: bilan winteropvang daklozen

Evaluatie winteropvang 2014-2015 en blik op de toekomst

Dinsdag 24 maart 2015 — Van november tot april voorziet het Brussels gewest, samen met de Samu Social, noodopvang voor daklozen. De bevoegde ministers, Pascal Smet en Céline Frémault, nodigen u op donderdag 26 maart uit op een persconferentie waar ze een eerste evaluatie zullen maken van de noodopvang tijdens de afgelopen winter. U zal er onder meer informatie krijgen over het aantal daklozen dat een beroep deed op de opvang. 

Begin deze week zijn de twee ministers ook op werkbezoek geweest naar Londen en Den Haag, om er inspiratie op te doen voor het beleid ten aanzien van daklozen. Onder meer op basis daarvan zullen ze de eerste elementen schetsen van hun nieuw beleid terzake.  Tot slot worden ook de eerste laureaten van het project Housing First bekendgemaakt. 

Wanneer? 26 maart 2015 om 12u30

Waar? perszaal BIP, Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel