Veiligere oversteekplaatsen en fietspaden op Fonsnylaan

Dinsdag 24 november 2015 — Op vraag van Brussels minister Pascal Smet zijn de MIVB en Brussel Mobiliteit gestart met de aanleg van veiligere oversteekplaatsen aan de Fonsnylaan voor het Zuidstation. Duidelijkere wegmarkeringen en vluchtheuvels moeten de situatie voor voetgangers en fietsers gevoelig verbeteren. 

Om de doorgang voor fietsers en voetgangers op de Fonsnylaan aan het Zuidstation veiliger te maken, staan enkele concrete ingrepen gepland:

  • De Fonsnylaan richting Vorst wordt versmald tot één rijstrook. Er wordt een fietspad gemarkeerd en de tien oversteekplaatsen voor voetgangers worden heraangelegd om de veiligheid van de actieve weggebruikers te verbeteren.  
  • De Fonsnylaan richting centrum bestaat nu reeds uit één rijstrook, waardoor er langs die kant enkel een fietssuggestiestrook zal aangebracht worden tussen de Verhaegenlaan en het Zuidstation. Er komen nieuwe markeringen en blindengeleidentegels aan de tien oversteekplaatsen. In de buurt van de Zwedenstraat, de Joseph Claesstraat en de Argonnestraat komen er vluchtheuvels om de snelheid van auto's te beperken.  

De werken zullen niet allemaal tegelijkertijd gebeuren maar in fases uitgevoerd worden, onder andere in functie van de weersomstandigheden. 

De Fonsnylaan ter hoogte van het Zuidstation is een plaats met veel autoverkeer, een drukke tram- en busbedding in het midden van de laan en vele voetgangers en fietsers. Omwille van die complexe verkeerssituatie staat deze plek sinds 2013 in de lijst van de dertig ongeval gevoelige zones (OG's) in het Brussels Gewest. De laan is dus een absolute prioriteit voor minister Pascal Smet die Brussel Mobiliteit de afgelopen maanden de opdracht gaf om de zone te evalueren en aanbevelingen te doen om de situatie te verbeteren. 

In de toekomst zullen de tramlijnen, in het kader van de aanleg van metrolijn Bordet-Albert en het Richtschema Zuid, ondergronds lopen. Dit zal toelaten om de verkeerssituatie bovengronds te herdenken en de veiligheid van de actieve weggebruikers er grondig te verbeteren op de lange termijn. 

Fonsnylaan
Fonsnylaan
Fonsnylaan
Fonsnylaan
Fonsnylaan
Fonsnylaan
Fonsnylaan