VGC lanceert projectoproep “Eenzaamheid en sociaal isolement”

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil voor een periode van twee jaar vernieuwende acties ondersteunen die vereenzaming en sociaal isolement aanpakken. In het Nederlandstalige netwerk in Brussel zijn tal van verenigingen en organisaties actief die Brusselaars samenbrengen en zo bijdragen tot ontmoeting en het versterken van sociale netwerken. Denk aan gemeenschapscentra, lokale dienstencentra, buurtwerkingen, jeugd-, sport- en andere verenigingen. Gemeenschapsvorming maakt deel uit van hun DNA.

Uit een onderzoek van Hogeschool Odisee in 2019 bleek dat eenzaamheid, vereenzaming en sociaal isolement iedereen kunnen treffen. Sommige groepen in de samenleving hebben een grotere kans op vereenzaming, zoals mensen in armoede, personen met een beperkte mobiliteit, alleenstaanden of mensen met een migratie-achtergrond.

Daarom wil de VGC met deze projectoproep een sterke impuls geven aan goede praktijken die ook andere organisaties inspireren om eenzaamheid en sociaal isolement te bestrijden. De VGC wil zo het taboe rond eenzaamheid doorbreken en Brusselaars samenbrengen in verbindende projecten. Projecten kunnen zich richten op specifieke doelgroepen en werken vanuit een eigen aanpak. Het college van de VGC heeft 200.000  euro uitgetrokken.

Je kan je projectaanvraag tot 1 maart 2023 indienen via het subsidieloket van de VGC. Op 17 januari 2023 is hierover een infomoment gepland. Zowel feitelijke verenigingen, vzw’s als lokale besturen kunnen projectsubsidies aanvragen.

“Er leven te veel mensen – jong, oud en van allerlei culturele achtergronden – in eenzaamheid. Meer en meer mensen zijn zich hiervan bewust, maar het probleem blijft zich nog te vaak achter gesloten deuren afspelen. Met deze oproep willen we eenzaamheid uit de taboesfeer halen. Het bespreekbaar maken is vaak de eerste stap in het voorkomen en doorbreken ervan. We zijn op zoek naar projecten die verbinden en sociaal geïsoleerde Brusselaars betrekken” zegt VGC-collegelid van Samenleven & Diversiteit Pascal Smet. 

“Eenzaamheid is een breed maatschappelijk probleem dat te weinig aandacht krijgt. Nochtans geeft twee derde van de Belgen aan zich matig tot erg eenzaam te voelen. Krachtige netwerken vormen een buffer tegen vereenzaming. We gaan vereenzaming tegen door actief contact te leggen met Brusselaars in sociaal isolement. We versterken de sociale netwerken rond eenzame Brusselaars in samenwerking met verenigingen die onze stad en haar inwoners goed kennen.”

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel