VGC maakt ruimte voor kunstenaars

Zomerresidenties in gemeenschapscentra en start atelierbeheer

Net als vorige zomer nodigen de 22 Brusselse gemeenschapscentra (N22) kunstenaars uit om hun ruimtes te gebruiken als werkplek. Dit jaar is daar door de onzekerheden die de pandemie met zich mee brengt, opvallend meer nood aan. N22 en de Kunstenwerkplaats ontvingen 41 aanvragen voor ruimtes, dubbel zoveel als vorig jaar. Tegelijkertijd kent de VGC een subsidie van 30.000 euro toe aan het kunstenaarscollectief Level 5. Met het project Permanent gaan ze op zoek naar modellen voor duurzame atelierruimte in onze stad.

Nieuwe noden en artistieke invulling door COVID-19

Kunstenaars kampen met veel onzekerheden door de pandemie. Repetities vielen weg de voorbije maanden, en nieuwe oefenplekken zijn nu broodnodig. Tijdens deze zomermaanden treden de gemeenschapscentra daarom nog meer dan anders buiten hun muren. In de publieke ruimte, en naar de Brusselaars toe. De infrastructuur wordt ter beschikking gesteld aan kunstenaars. N22 en de Kunstenwerkplaats stuurden daarvoor een open oproep uit, en slaagden erin om alle 41 aanvragers minstens 1 week een plek te bieden.

“Deze crisis treft onze kunstenaars hard. We willen hen een duwtje in de rug geven en ervoor zorgen dat zij opnieuw aan de slag kunnen. We geven letterlijk en figuurlijk ruimte aan onze kunstenaars door de deuren van onze gemeenschapscentra deze zomer open te gooien,” zegt VGC-collegelid bevoegd voor cultuur Pascal Smet. “Ze krijgen de kans zich te focussen in een atelierruimte en zich te laten prikkelen door de creatieve vibes in een van onze centra. Onze kunstensector is de smoel van onze stad en moet opnieuw floreren zoals nooit tevoren.”

Door de nieuwe noden en nieuwe artistieke invulling die COVID-19 met zich meebrengt, zullen deze zomer diverse artiesten werken in de centra. Theatermakers (Amos Tindemans met project ‘Chloé en Anton’), muzikanten (Constanza Guzman), dansers (Milo Slayers met ‘Monstrare et/ou Monere’), beeldend kunstenaars (An Debie met ‘Instar’) en vele multidisciplinaire artiesten met crossovers (James Hogan met ‘Echo & Narcissus’). Ten slotte zijn er ook artiesten die door de crisis nood hebben om opnieuw naar een soort routine te gaan.

N22 en de Kunstenwerkplaats zijn blij dat ze alle aanvragers een geschikte plek kunnen bieden. De centra zijn verspreid over het hele gewest en beschikken over een divers aanbod zalen. Dat komt tegemoet aan de uiteenlopende noden van de artistieke displines.

Meer info over de zomerresidenties op N22.brussels.

Permanent start onderzoek rond atelierbeheer

Level 5 leidde al een aantal jaar een nomadisch bestaan in meerdere leegstaande panden in Brussel. Er is volop geëxperimenteerd in tijdelijk gebruik maar deze vorm van ateliers compromitteert vaak de relatie met de wijk en leidt zelden tot duurzame ingrepen en relaties. Tegenwoordig zijn ze tijdelijk gehuisvest in het voormalige Actirisgebouw aan de Anspachlaan. Level 5 wil met Permanent op een meer systematische manier aan de slag gaan voor het ontwerpen van duurzame modellen voor atelierverwerving en atelierbeheer. Level 5 werkt hiervoor samen met kunstenaars, universiteit (VUB-Cosmopolis), onderzoekers en (inter)nationale voorbeelden.   

De  coronacrisis legde de bestaande problematiek van onzekere statuten en gebrek aan atelierruimte extra bloot. De verworven inzichten uit het onderzoek van Permanent zullen bijdrage zijn aan de beleidsmaatregelen die de VGC zal nemen ter ondersteuning van een dynamisch atelierbeleid in samenwerking met andere overheden.”

Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel