VGC subsidieert achttien burgerprojecten in de publieke ruimte

Bruss-it, voor Brusselse stadsmakers met goesting

Woensdag 18 januari 2017 — Achttien burgerprojecten die inzetten op gemeenschapsvorming in de publieke ruimte krijgen dit jaar een subsidie tot 15.000 euro van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Pascal Smet, collegelid in de VGC, bevoegd voor stedelijk beleid, collegevoorzitter Guy Vanhengel en collegelid Bianca Debaets lanceerden hiervoor eind september de projectoproep Bruss-it. 

Bruss-It is een nieuwe jaarlijkse projectoproep, die zich richt tot Brusselaars die hun stad mooier, beter, en slimmer willen maken. Het VGC-college maakt hiervoor jaarlijks 200.000 euro vrij. Het gaat over projecten die ontmoetingen en uitwisselingen stimuleren, ruimtes delen en tijdelijk invullen, sociale en culturele interventies op publieke plekken. 

Van de 72 inzendingen zijn 18 inzendingen geselecteerd voor een subsidie. De indieners waren heel verscheiden: wijkcomités, burgercollectieven, scholen, gemeenschapscentra en welzijnsinstellingen, en er was een mooie geografische spreiding van de projecten over het Brussels Gewest. De geselecteerden projecten proberen met allerlei ingrepen van Brussel een betere plek te maken, door bijvoorbeeld publieke broodovens, mobiele pingpongtafels, publieke zwemruimte, een pop-upkiosk en publieke banken.

"Met deze kleine ingrepen brengen we meer urban kindness in onze stad. Het is een mooie mix van projecten geworden die dit jaar de publieke ruimte zullen innemen: van een wijkcompost in Kuregem, openluchtzwemmen, boeken op vadrouille, een pop-upkiosk in Molenbeek tot een mobiele installatie rond Bar Eliza" zegt VGC-collegelid voor stedelijk beleid Pascal Smet. 

"Met een Bruss-it-subsidie kunnen we een aantal kleinschalige buurtprojecten van scholen, leerlingen en hun ouders een extra duw in de rug geven. Via een ping-pong toernooi, een stadsmoestuin, mobiele bakkerijen of nieuw ingerichte parkjes willen we Brusselaars van allerlei slag samenbrengen. We betrekken dus de buurtbewoners bij de school en we houden via de school de vinger aan de pols van wat leeft in de buurt, de wijk en  de stad. Kortom, zo creëren we een wisselwerking waarbij de school weet wat er leeft in de buurt en waarbij de buurtbewoners kennismaken met de dynamiek van de school," zegt VGC-Collegevoorzitter Guy Vanhengel. 

"Samen Brussel beter maken. Dat is de rode draad doorheen de projecten die we hebben geselecteerd. Au bord de l’eau in Laken is een initiatief dat we absoluut willen ondersteunen. Het brengt mensen samen en verbetert de openbare ruimte. Daarnaast ben ik heel blij dat ook welzijnsorganisaties engagement opnemen voor hun buurt. Zo gaat De Lork in Sint-Gillis banken installeren op straat die de gezellige buurtbabbels van vroeger terug zullen brengen," zegt VGC-collegelid Bianca Debaets. 

In het voorjaar van 2017 lanceert de VGC een tweede projectoproep. Hou www.bruss-it.be in de gaten voor meer informatie over de oproep en komende indieningsdata. 

 • Public > Verdere uitwerking Au bord de l'eau, een bewonersinitiatief uit het Brusselse Laken dat een stuk kanaalzone terug wil doen opleven en van een vergeten parkje een verbindende ontmoetingsplek wil maken voor de heel verschillende gemeenschappen die deze buurt rijk is (15.000 euro)
 • Rotonde > Inlooptraject Rotonde: nieuwe ontmoetingsplek in en rondom een leegstaand Expo58 paviljoen in Laken (14.930 euro)
 • City3 > PeriFeria festival 2017 - Schapenweg Revisited + PeriFata Morgana: breisessies en een schapenhoeder in een mobiele cabine langs de oude schapenweg die van Vilvoorde naar Jette loopt (12.000 euro)
 • Pool is cool > Pool is Cool is publiek: Pool is Cool wil openluchtzwemmen in Brussel herintroduceren. (15.000 euro)
 • Travoo Publeek > Travoo Publeek: dit buurtcomité wil in de stationsbuurt van Jette onder andere een braakliggend terrein omvormen tot groenzone met een bladerdak boven de weg en een straatdialoog starten met inwoners van een nieuwe studentenresidentie (9.556 euro)
 • GC De Vaartkapoen > Molem Ma Belle: activiteiten en ontmoetingen rond een pop-upkiosk op het gemeenteplein van Sint-Jans-Molenbeek (13.600 euro)
 • MaBo Brussel Imelda Instituut > Pic Nic Ping Pong: vier mobiele pingpongtafels in elkaar gebokst door leerlingen, bewoners, Globe Aroma, … die bij mooi weer de publieke ruimte van de Moutstraat zullen animeren (15.000 euro)
 • Medikuregem > Wijkcompost voor een ademend en Proper Kuregem: een reeks acties van een wijknetwerk rond netheid en een wijkcompostplaats in Kuregem (Albert I square) (8.500 euro)
 • Ferment > Geef mij maar een Zinnekesbrood: zoektocht naar een ‘Brussels brood’ aan de hand van workshops rond publieke broodovens en een mobiele bakkerij (10.800 euro)
 • KTA Zavelenberg > Een zelfpluktuin als brug tussen twee werelden: school KTA Zavelenberg richt een zelfpluktuin in die onderhouden wordt door de leerlingen en buurtbewoners (Cité Moderne) (15.000 euro)
 • Sint-Goedele Brussel > Ontmoetingsplek Campus Spoor West: opwaardering van een pleintje voor de scholencampus Spoor West tot creatief ingevulde en ingerichte ontmoetingsplek (13.500 euro)
 • Arc en Ciel > Brocante Molem Rommelmarkt: tijdelijke animatie (rommelmarkt, concerten, …) op het braakliggend terrein aan het Weststation waar binnenkort de bouw start van het CLT-project ‘arc-en-ciel’ met 32 woningen voor gezinnen met een laag inkomen (12.000 euro)
 • GC De Platoo > Ca roule: een mobiele multifunctionele installatie rond Bar Eliza die de ene keer als podium, de andere keer als theesalon dienst kan doen. De bedoeling is om jongeren en Brusselaars met migratieachtergrond beter te bereiken. (15.000 euro)
 • Link Brussel > De tuin van Camelia / potager partagé: link vzw (centrum voor interculturele samenlevingsopbouw) creëert een participatieve permacultuurtuin aan hun gebouw in de Marcqstraat (die dienst kan doen als feestlocatie, vergaderruimte, speelruimte, …) (6.010 euro)
 • De Lork > De Max-banken en -momenten: De Lork begeleidt mensen met een verstandelijke beperking in wonen en werken, en wil met de buurt banken maken die een plaats krijgen in de openbare ruimte rond hun centrum in de Jean Robiestraat in Sint-Gillis (15.000 euro)
 • EVA > Mobiele Broodoven Brabantwijk Four à Pain Quartier Brabant: om de twee weken bakmomenten op verschillende plekken in de buurt rond het Liedtsplein (14.862 euro)
 • Comité van de oude wijk van Mooi-Bos > Boeken op vadrouille: plaatsen van verschillende houten boekenboxen vervaardigd door de leerlingen van Don Bosco in Sint-Pieters-Woluwe, boeken worden voorzien van digitale tags die het mogelijk maken de boeken ‘op vadrouille’ te volgen (2.015 euro)
 • Bambou Vert > Harmonie in de wijk: initiatief van een groep senioren die een installatie maken bestaande uit twee stoelen en een afdak die verschillende plekken in Etterbeek aandoet en waar jongeren en senioren in gesprek gaan. Over deze ontmoetingen wordt ook een documentaire gemaakt. (1.500 euro)