Vijftig procent meer fietsers in Brussel in mei 2016

Fiets is volwaardig alternatief

Vrijdag 9 september 2016 — De eerste resultaten van de fietstellingen die het Brussels Gewest uitvoerde in mei 2016 zijn bekend: tussen mei 2015 en mei 2016 is het aantal fietsers met 50 procent toegenomen. 

Aan Merode werden 934 fietsers per uur geteld (een stijging van 44 procent), aan Louizalaan 471 fietsers per uur (een stijging van 70 procent). Op de kruising van de De Frélaan en de Waterloosesteenweg reden 159 fietsers (een stijging 26 procent), terwijl er op de Van Praetbrug 261 fietsers reden tijdens de piekuren (een stijging van 14,5 procent).

Verschillende factoren zoals de aanslagen, de renovatiewerken aan een aantal tunnels en het goede weer kunnen deze grote stijging verklaren. Het resultaat is dat de fiets een waardig alternatief voor de mobiliteit in Brussel is geworden.

“Ik ben heel blij met deze cijfers,” zegt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet. “Ik hoop dat deze trend zich verder zet tot aan het einde van het jaar. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zien we duidelijk meer fietsers in het straatbeeld. Deze modalshift toont dat we verder moeten blijven werken aan de fietsinfrastructuur in het gewest. Tegen 2020 zullen we 80 kilometer afgescheiden fietspaden aanleggen. Aan Beurs en De Brouckère komen ondergrondse fietsparkings in het kader van de renovatie van de metrostations. De fiets is de toekomst in Brussel. Daar blijven we aan werken en we zien dat de Brusselaars deze trend volgen. We moeten nog afwachten of deze stijging zich in de toekomst zal blijven verderzetten, maar deze cijfers zijn alvast heel bemoedigend.”