Vlaamse Gemeenschapscommissie en De Kriekelaar vinden oplossing voor Ratatouille

Feestelijke opening nieuwe plek op vrijdag 24 februari om 17u30

Ratatouille, het jeugdhuis voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (WMKJ) van D’Broej vzw, heeft opnieuw een plek in Schaarbeek van waaruit ze een stabiele werking zal kunnen opbouwen. De nieuwe plek wordt morgen feestelijk geopend om 17u30. 

Omwille van het tekort aan gemeentelijke jeugdinfrastructuur, kwam de werking van Ratatouille steeds meer onder druk te staan. D’Broej, waaronder acht Brusselse organisaties zoals Ratatouille vallen, klopte aan bij Pascal Smet, bevoegd VGC-collegelid voor cultuur, jeugd en sport. De minister zorgde samen met De Kriekelaar voor een oplossing: dit schooljaar verhuisde Ratatouille naar de voormalige conciërgewoning van gemeenschapscentrum De Kriekelaar op de Gallaitsite. 

De lokalen in de conciërgewoning zijn tijdelijk van aard. Bij de verdere ontwikkeling van de site zal naast een tienerschool, ook 700 m2 aan extra jeugdinfrastructuur worden voorzien. In 2019 moet de ontwikkeling afgerond zijn.    

"Op de nieuwe Gallaitsite komen projecten rond onderwijs (waaronder de tienerschool), cultuur, sociaal cultureel werk en jeugdwerk samen," zegt minister Pascal Smet. "Met de Vlaamse Gemeenschapscommissie willen we nog meer inzetten op het slim gebruik van ruimte. De werking met kansarme jongeren zal gebruik kunnen maken van 700 m2, maar er zal ook plaats zijn voor andere initiatieven en organisaties met een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren." 

Ook Inge Loodsteen, Algemeen Coördinator van D’Broej is erg tevreden: "Zonder de steun van het collegelid, de Kriekelaar en de hele administratie van de VGC hadden we de werking moeten sluiten. We staan met D’Broej voor een gegarandeerd aanbod in onze wijken voor kinderen, tieners én jongeren die opgroeien in héél kwetsbare milieus. Pascal Smet gaf ons al eerder een financieel duwtje in de rug bij het afsluiten van onze laatste convenant. Maar zonder basisvoorwaarden zoals een adequate infrastructuur krijg je dit aanbod niet gerealiseerd. We kijken dan ook vol enthousiasme uit naar een definitieve thuis voor Ratatouille op de nieuwe Gallaitsite."

Praktische informatie: 

  • Wanneer: vrijdag 24 februari om 17u30
  • Waar: voormalige conciërgewoning van gemeenschapscentrum De Kriekelaar op de Gallaitsite (Vanderlindenstraat 44, 1030 Schaarbeek)
  • Programma:
    • 16u00 workshop kinderen 
    • 17u30 toespraak minister Pascal Smet 
    • 18u00 receptie
Contacteer ons
Lore Vandoorne Woordvoerster, Kabinet Minister Pascal Smet
Lore Vandoorne Woordvoerster, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel