Voortaan ook fietsers op de Rooseveltlaan

Nieuwe veilige fietspaden over een lengte van 2,5 km

De Franklin Rooseveltlaan veranderde van een stedelijke autostrade in een stadsboulevard met plaats voor álle weggebruikers. Over een lengte van 2,5 kilometer ligt voortaan aan beide kanten van de weg een afgescheiden fietspad. De laan is uitgerust met brede voetpaden in blauwe hartsteen en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Bovendien staat er een nieuwe fietstelpaal in een Bike For Brussels jasje ter hoogte van de ULB campus.

“Het fietspad op de Franklin Rooseveltlaan is een symbool. Bepaalde personen wilden enkele jaren geleden letterlijk dwars op de laan gaan liggen om het project te blokkeren, maar zij werden hierop afgerekend. Het project is een kantelpunt, het einde van een tijdperk waarin politici twijfelden aan het nut van fietspaden en veilige straten. De tijd waarin Koning auto regeerde is voorbij. Ik ben blij dat ik daaraan heb bijgedragen, dat we er samen met de bike community, de bewoners en de ULB in zijn geslaagd deze emblematische laan om te vormen en te zien dat de nieuwe meerderheid in de Stad Brussel dit samen met ons viert. Het nieuwe evenwicht op de Franklin Rooseveltlaan is in lijn met een vooruitstrevende visie op duurzame en actieve mobiliteit. Samen kunnen we de stad veranderen," zegt Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet.

De Franklin Rooseveltlaan huisvest de grootste universiteitscampus van het Brussels Gewest (ULB), vele prestigieuze scholen en ambassades en is ook een belangrijke toegangsweg tot onze hoofdstad. Het doel van het project was om de openbare ruimte weer in evenwicht te brengen door meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers en dit dankzij brede trottoirs en afgescheiden fietspaden over een lengte van 2,5 km aan beide kanten van de laan. De fietspaden bevinden zich tussen de parkeerplaatsen langs de weg en de bomen. Het project strekt zich uit over de volledige lengte van de Franklin Rooseveltlaan tussen de Terhulpensesteenweg tot aan de kruising met de Kongolaan en de Lloyd Georgelaan.

De heraanleg respecteert de identiteit van deze iconische en belangrijke stedelijke as. Door de centrale berm en de bomen te behouden is het majestueuze perspectief intact gebleven. Brede voetpaden in kwaliteitsvolle blauwe steen versterken het statige karakter van de laan. De kwalitatieve renovatie van de brede trottoirs, veilige oversteekplaatsen en de aanleg van de fietspaden aan weerszijden geven de laan opnieuw de grandeur van weleer.

De nieuwe Franklin Rooseveltlaan heeft twee rijstroken voor wagens. Door te opteren voor smallere rijstroken houden bestuurders zich nu beter aan de  maximale toegestane snelheid dan voordien. Over de hele lengte van de laan blijft het aantal parkeerplaatsen behouden.

Het project waarvoor 7 miljoen euro was begroot, werd binnen de vooropgestelde planning afgerond. Er werd duidelijk afgesproken dat de aannemer zich moest houden aan een strikte termijn van 1 jaar werkzaamheden en een boete in geval van overschrijding daarvan.

“De ploegen van Brussel Mobiliteit hebben een aangename ruimte ontwikkeld voor voetgangers en fietsers. Deze verkeersas werd veiliger gemaakt, maar de capaciteit bleef gelijk, om congestie te vermijden op deze toegangsweg tot het centrum. Het comfort voor de fietser wordt hierdoor gevoelig verhoogd in deze zone die reeds door drie gewestelijke fietsroutes wordt doorkruist,” zegt directeur generaal van Brussel Mobiliteit Christophe Vanoerbeek. 

“De ULB is verheugd met de realisatie van dit project, dat aansluit bij ons duurzaam mobiliteitsbeleid en onze visie op de stad van morgen. Meer dan 25 procent van onze studenten verplaatst zich met de fiets of te voet naar de Solbosch campus. Van alle personeelsleden komt 14 procent met de fiets en 12 procent te voet. Het was daarom belangrijk om de zebrapaden op de Rooseveltlaan te verbeteren en veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. We hebben ook gevraagd om een fietstelpaal te plaatsen bij de in-/uitgang van de campus om onze campusgebruikers nog meer te sensibiliseren en te motiveren,” zegt Yvon Englert, rector van de Université Libre de Bruxelles.

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel