Werf Generaal Jacqueslaan

Timing ingekort

De heraanleg van de openbare ruimte en de aanleg van een afgescheiden fietspad op de Generaal Jacqueslaan verloopt volgens de vooropgestelde planning. De werf werd opgestart in november 2017, en zou eind oktober 2018 afgerond worden. Deze planning liet toe om gefaseerd en per rijrichting te werken, met behoud van twee rijstroken. Op die manier blijft de laan toegankelijk en kan de werf op een veilige manier verlopen.

Intussen hebben de nutsbedrijven gedurende bijna twee jaar in de zone gewerkt en heeft de MIVB er deze zomer haar tramsporen vernieuwd.

Na onderhandelingen met de aannemer en in overleg met de gemeente Elsene, wordt het werkritme op de werf vanaf midden april opgedreven. Bedoeling is om het aantal ploegen op de werf te verhogen. Hiervoor heeft het Gewest een bijkomend budget vrijgemaakt en werd beslist om de werf van de Koning Albert II laan uit te stellen. De ploegen van die werf versterken de ploegen op de Generaal Jacqueslaan. Bijgevolg zullen de werken in Elsene op 1 september 2018 afgerond worden. Door de reorganisatie van de werf kan de laatste fase met een derde ingekort worden tot vier maanden. Om de werken te kunnen versnellen, zal de aannemer toestemming vragen aan de gemeente om de werkuren uit te breiden, tussen 6 en 18 uur en enkele zaterdagen. Om deze fase in goede banen te leiden, zal de Jaargetijdenlaan binnenkort  afgesloten zijn voor herstellingen aan het wegdek, nieuw asfalt (voorzien in de week van 26 maart) en signalisatie op het kruispunt met de Jaargetijdenlaan. 

“We werken aan een beter Brussel. Waar mogelijk  proberen we de impact van werven zoveel mogelijk te beperken. Maar we zijn ons ervan bewust dat de  transformatie van de stad gevolgen heeft op het dagelijks leven. Om die reden kiezen we ervoor om, daar waar het mogelijk is, de werven te versnellen.  Het contract met de aannemer dateert van 2014. Om tegemoet te komen aan de vraag van inwoners en handelaars die in de onmiddellijke omgeving van de werf wonen en werken, hebben we samen met de aannemer de werf kunnen inkorten.”

“Het is echt goed nieuws voor de buurtbewoners en de handelaars van de wijk”, aldus Dominique Dufourny, Burgemeester van Elsene. “Bij de gemeente worden we regelmatig ondervraagd over de uitvoering van deze werf, de duur ervan, de impact op de economische activiteit en op de mobiliteit. Er waren veel contacten met het Gewest en ik  ben blij dit overleg heeft mogelijk gemaakt om de werken met twee maanden in te korten.”

Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel