Werf tram 9 start op maandag 4 mei

Nieuwe tramlijn verbindt Simonis met Heizelvlakte

Woensdag 29 april 2015 — Volgende maandag beginnen de werken ter voorbereiding van de aanleg van de nieuwe tramlijn die tegen 2018 het multimodale station Simonis zal verbinden met de Heizelvlakte, via de site van het UZ in Jette. Minister Pascal Smet en burgemeester Hervé Doyen hebben vandaag op een persconferentie de plannen en de timing van de werf toegelicht. 

Brussel blijft vol overtuiging investeren in een performant en gebruiksvriendelijk netwerk van openbaar vervoer. Na de definitieve beslissing voor de bouw van een nieuwe metroverbinding tussen Evere en Vorst (Metro Bordet-Albert), beginnen volgende week de voorbereidende werken voor de aanleg van de nieuwe tramlijn tussen Simonis en de Heizelvlakte. Zo zullen de inwoners van Jette op termijn over een vlotte verbinding naar het centrum beschikken, wordt de site van het UZ beter bereikbaar en krijgt de economische ontwikkeling van het Spiegelplein een belangrijke nieuwe impuls.  Als alles volgens plan verloopt, zullen de werken klaar zijn in het najaar van 2018. De totale kost wordt geraamd op 66,4 miljoen euro.

De eerste fase van de werken concentreert zich op de Dikke Beuklaan, tussen de Tentoonstellingslaan en het Oude Afspanningsplein. Eerst zal Brussel Mobiliteit een voorlopige rijbaan aanleggen, zodat Vivaqua een nieuwe waterleiding kan aanleggen alvorens de MIVB in augustus begint met de aanleg van het eigenlijke tramspoor. Daarna werkt Brussel Mobiliteit de herinrichting van de publieke ruimte af. Deze eerste fase zal in principe eind 2016 klaar zijn.

Ondertussen worden op andere delen van het traject de werken opgestart volgens hetzelfde stramien – eerst de nutsbedrijven, daarna de tramsporen en tenslotte de herinrichting van de publieke ruimte van gevel tot gevel. De tweede fase behelst het traject op de Tentoonstellingslaan van het Oude Afspanningsplein tot het Eeuwfeestplein, de derde fase de Jettelaan en de vierde fase het Spiegelplein.

Tijdens de hele duur van de werf zullen de nodige maatregelen genomen worden om de overlast voor buurtbewoners en handelszaken tot een strikt minimum te beperken en de verkeersstromen in goede banen te leiden. Het UZ zal op elk moment bereikbaar blijven.

De mensen en handelaars uit de buurt zullen bij elke werffase tijdig worden ingelicht via flyers die in alle bussen worden bedeeld. Daarnaast komt er een uitgebreide infobrochure en een informatiepunt op de werf. Er wordt ook een ombudsman aangesteld die voor de hele looptijd van het project bereikbaar is voor alle vragen van omwonenden, handelaars en bezoekers. Alle nuttige informatie zal ook beschikbaar zijn op de website www.tram9.brussels. Deze week nog zal een eerste informatiefiche bus-aan-bus worden verdeeld, vanaf de start van de werken is het infopunt open. De diverse andere communicatiekanelen, inclusief vernieuwde website en ombudsman, zullen tegen het einde van de zomer operationeel zijn. Tot dan kan iedereen via www.tram9.brussels terecht op een voorlopige website met basisinformatie. 

'Voor de gemeente Jette is het bovenal belangrijk dat de communicatie naar de buurt gebeurt zoals het beloofd is door het Gewest', zegt burgemeester Doyen. 'Het college van Jette zal dus waakzaam zijn dat de belangen van de buurtbewoners en de handelaars, die hoe dan ook geïmpacteerd zullen worden, gerespecteerd worden. Het is in deze sfeer van partnerschap die tot vandaag de bovenhand heeft gehaald, dat we onze doelstellingen zullen bereiken.'