Werken ondergrondse parking Spiegelplein van start

Ruimte voor ontmoeting op autovrij Spiegelplein

Dinsdag 10 mei 2016 — Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet en burgemeester van Jette Hervé Doyen hebben met een symbolische eerste spadesteek het startschot gegeven voor de bouw van een parking onder het Spiegelplein (het Koningin Astridplein). Deze ondergrondse parking komt er in het kader van het autovrij maken van het Spiegelplein in Jette en de aanleg van de nieuwe tramlijn 9 tussen Simonis en de Heizelvlakte. 

Om bovengronds meer plaats te creëren, wordt onder het westelijke deel van het Spiegelplein en een stuk van de Jetselaan een parking aangelegd, die plaats zal bieden aan 199 voertuigen. De inritten komen op de Jetselaan en sluiten aan op het kruispunt met de Lakenselaan. De parking zal drie niveaus tellen, die elk uit twee tussenniveaus bestaan. In totaal zullen zes tussenniveaus de natuurlijke helling van het plein volgen. Dankzij deze niveaus kan de hele constructie op een erg compacte manier gebouwd worden.

Om tijdens de werken zoveel mogelijk hinder te beperken, wordt gebruik gemaakt van de Stross-methode. Dit is een speciale techniek waarmee van boven naar beneden gebouwd wordt. In een eerste fase worden de dakplaat en de wanden van de parking aangelegd. Nadien wordt het plein bovengronds opnieuw vrijgegeven. Vanaf begin 2017 wordt de nieuwe parking ondergronds uitgegraven, zonder bovengrondse graafwerken. Gelijktijdig worden in de Jetselaan bovengronds de inritten aangelegd.

De werkzaamheden van de openbare nutsbedrijven zijn al gestart op het plein. Midden 2017 start de definitieve heraanleg van het Spiegelplein. Vanaf 2018 worden de tramsporen gelegd op de Jetselaan. Aan het kruispunt met de Lakenselaan sluiten deze tramsporen aan op de bestaande sporen. Het einde van de werkzaamheden wordt voorzien voor oktober 2018. Een bedrag van 8,3 miljoen euro werd begroot voor de bouw van de parking, terwijl er 2 miljoen euro nodig is voor de heraanleg van het plein.

‘Vandaag heeft het Spiegelplein meer het trieste aanzicht van een parking dan van een gezellig plein,’ zegt Pascal Smet. ‘Daar komt verandering in. Door de bouw van een ondergrondse parking met 199 plaatsen, wordt het plein autovrij gemaakt. Op het Spiegelplein komt ruimte vrij om elkaar te ontmoeten, om uit te rusten, te spelen of boodschappen te doen. Dit zal de levenskwaliteit van de bewoners en bezoekers enorm verbeteren. Op termijn zal tram 9 het nieuwe plein verbinden met de Heizel en Simonis.’

‘De werkzaamheden voor de aanleg van de toekomstige tramlijn 9 zijn volop bezig en komen met de bouw van de ondergrondse parking onder de Spiegelplein in een belangrijke fase’, zegt Hervé Doyen. ‘Ik heb vertrouwen in het Gewest, de Minister en zijn administratie alsook in de ondernemers om deze werf vlot te laten verlopen in de beste omstandigheden. De gemeente Jette zal vooral de buurtbewoners, de marktkramers en de handelaars bijzonder steunen tijdens de werkzaamheden. We blijven alert en waakzaam om goed overleg en een efficiënte communicatie tussen alle actoren te behouden.’

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd. Tijdens de hele duur van de werken zullen de nodige maatregelen genomen worden om de overlast voor buurtbewoners en handelszaken zoveel mogelijk te beperken. Omdat op bepaalde momenten de toegang tot de handelszaken bemoeilijkt wordt, zal de mobiliteit worden aangepast. Alle nuttige informatie over de verschillende werken blijft beschikbaar via de website www.tram9.brussels.