Werven in Brussels Gewest tijdens wintermaanden

Renovatiewerken Brusselse wegen en onderhoud MIVB-infrastructuur

Donderdag 15 december 2016 — Met de winter voor de deur, starten nieuwe werven in het Brussels Gewest en gaan een aantal bestaande werven een nieuwe fase in. Een aantal werven gaan een laatste fase in of zijn afgerond. Onder andere de Montgomerytunnel is opnieuw open voor verkeer.

Deze winter vinden werken plaats in het Brusselse Gewest om de openbare ruimte en de wegen te vernieuwen en de infrastructuur voor het openbaar vervoer te renoveren. Verschillende initiatieven zijn lopende op vraag van Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet om deze werven beter te coördineren en te beperken in tijd.

De Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen analyseert alle aanvragen voor werkzaamheden op gewestwegen. Pas na overleg met de betrokken politiezones, de nutsbedrijven, Brussel Mobiliteit en de MIVB reiken ze de vergunningen uit. Op die manier kan de Commissie het geheel van de werken op elkaar afstemmen.

Nieuwe fase bestaande werven  

Een aantal grote werven die nu al bezig zijn in het Brussels Gewest zijn een nieuwe fase ingegaan.                                                    

1. Tram 9 

De bouw van de parking onder het Spiegelplein verloopt volgens schema. Zoals gepland werd het plein vrijgegeven vóór de eindejaarsfeesten. Het plein is bereikbaar en de markt kan er opnieuw plaatsvinden. Op de Dikke Beuklaan, de Laarbeeklaan en de Tentoonstellingslaan werken de nutsmaatschappijen en de MIVB verder aan de aanleg van tram 9. Het verkeer zal vanaf eind januari tot juni op de Tentoonstellingslaan tussen Oude Afspanning en Eeuwfeestsquare over één rijstrook in beide richtingen verlopen. Dit zal hinder veroorzaken voor de automobilisten. Alle transitverkeer wordt daarom afgeraden. Alle details via www.tram9.brussels.

2. Koninginnelaan

De MIVB vernieuwde de tramsporen in de Koninginnelaan tussen het kanaal en de Stefaniastraat. De werken zijn afgelopen en de trams rijden opnieuw normaal. Tot eind februari voeren Proximus en Sibelga werken uit op het voetpad en op de parkeerstrook. Tijdens deze werken Is het verboden er te parkeren.

3. Ninoofsepoort

De MIVB legt momenteel nieuwe tramsporen aan. Dit zal nog duren tot mei 2017. Daarna start Beliris met de aanleg van de wegen en het park. Daardoor geldt nog tot midden 2018 op het westelijk deel van de kleine ring een gewijzigde verkeerssituatie. Tijdens de werken zijn de tramhaltes Ninoofsepoort en Driehoek buiten dienst. Voetgangers kunnen kosteloos gebruik maken van tramlijn 82 tussen de haltes Hertogin van Brabant en Arts et Metiers, en tramlijn 51 tussen Arts et Metiers en Vlaamsepoort om de werfzone te doorkruisen. Buslijn 86 wordt richting Centraal Station omgeleid tussen de haltes Weststation en Vlaamsepoort en richting Machtens tussen Vlaamsepoort en Hertogin van Brabant. De concrete informatie over de omleidingen en alternatieve routes is beschikbaar op http://www.beliris.be/nl/projecten/ninoofsepoort.html.

4. Naamsepoort- en Troontunnel

Zoals voorzien in het meerjarig investeringsprogramma, worden de tunnelmonden van beide tunnels gerenoveerd tussen 1 september en midden april en dit tijdens de nacht. In beide tunnels worden nieuwe akoestische wandpanelen en LED verlichting geplaatst. De hinder wordt zoveel mogelijk beperkt door tijdens deze periode de tunnels te sluiten tussen middernacht en 6 uur ’s ochtends.

5. Tram 94

De verlenging van de tramsporen van tram 94 en de heraanleg van de Woluwelaan gaan verder. Daardoor is er een omleiding voor het bovengronds verkeer. Het verkeer op Roodebeeksteenweg tussen Paul-Henri Spaak Promenade en Spirulinestraat is onderbroken. Terminus (bus) Roodebeek is buiten dienst. Alle details via www.tram94.brussels.

6. Generaal Jacqueslaan

Vivaqua voert voorbereidende nutswerken uit tot mei 2017. Deze werken gaan een nieuwe fase in waardoor een rijstrook afgesloten is voor het verkeer tussen Ter Kameren-ster en de Emile de Becolaan.

7. Montgomerytunnel

De Montgomerytunnel werd in de nacht van 12 op 13 december opnieuw geopend voor het verkeer. Automobilisten kunnen vanaf nu opnieuw gebruik maken van de tunnel.

Om de renovatie van de tunnel af te werken, zijn nog bijkomende werken nodig. Deze zullen de komende weken tot in maart 2017 gebeuren, maar enkel ‘s nachts. De tunnel wordt hiervoor ’s nachts afgesloten tussen middernacht en 6 uur ‘s ochtends. Bovengronds wordt het park en een dienstspoor van de MIVB heraangelegd. Hiervoor zal tot maart 2017 op bepaalde momenten bovengronds een rijstrook afgesloten zijn voor het verkeer. De tram zal terug normaal rijden op 17 december.

Nieuwe werven          

Op basis van de analyse van de Commissie voor de Coördinatie van de Werven, werd toelating gegeven om te starten met een aantal nieuwe werven.

1. Haachtsesteenweg

Sibelga plaatst nieuwe hoog- en laagspanningskabels, en glasvezelkabel en renoveert vier netcabines. Het verkeer loopt daardoor in enkele richting op de Haachtsesteenweg tussen Bordet en de Lindestraat Het einde van de werken is voorzien eind maart.

2. Erasmusdepot

De MIVB bouwt een ondergronds metrodepot onder de Henri Simonetlaan. De werken starten in februari en lopen tot eind 2018. De huidige verkeerssituatie (2 rijstroken in beide rijrichting) zal tijdens de werken veranderen naar 1 rijstrook in beide rijrichtingen. Het verkeer van en naar het stadscentrum zal dus nog steeds mogelijk zijn maar op één rijstrook in plaats van op twee. Het Erasmusziekenhuis blijft bereikbaar tijdens de werken.  

3. Waversesteenweg

Gefaseerde onderbreking van transitverkeer op de Waversesteenweg voor werken van Vivaqua, waarbij de lokale verkeer en de handelszaken bereikbaar blijven. De werf situeert zich tussen de Generaal Jacqueslaan en Jacht van december tot februari en tussen Jourdan en Theux in februari. 

4. Vleurgatsesteenweg

Op de Vleurgatsesteenweg vervangt Sibelga elektriciteitskabels en voert Hydrobru rioleringswerken uit tussen Flagey en de Louizalaan. Het verkeer blijft toegankelijk, maar de werken kunnen op bepaalde momenten hinder veroorzaken. Alternerend verkeer tijdens een korte periode van drie dagen. Het einde van de werken is voorzien in juni.

5. Derbylaan

Op de Derbylaan en de Woudlaan worden de tramsporen vernieuwd tussen het Marie-Joséplein en de Chilistraat. De werken vinden plaats van februari tot juni. De MIVB heeft de werf zo ingepland dat het auto- en tramverkeer slechts onderbroken wordt gedurende twee weekends: het weekend van 25/02 (start krokusverlof) en 11/03.

6. De Fiennesstraat

Op de De Fiennesstraat vervangt de MIVB de tramsporen en voeren Sibelga en Hydrobru werken uit aan de water- en elektriciteitsleidingen en riolering. De werken vinden plaats tussen het gemeentehuis van Anderlecht en het Baraplein. De tramhalte Fiennes is afgeschaft ten voordele van parkeerplaatsen. De haltes Raad en Bara bevinden zich vlakbij en blijven behouden. Het verkeer verloopt normaal, maar zowel het voetpad als de parkeerstrook zijn onderbroken. De werken lopen af in mei.

7. Vilvoordsesteenweg

Sibelga en Proximus voeren werken uit op de Vilvoordsesteenweg tussen de Generaal Biebuystraat en Driegatenstraat. Het autoverkeer blijft in beide richtingen mogelijk. Voor voetgangers en fietsers wordt, indien nodig, een omleiding ingesteld. Het einde van de werken is eind februari voorzien.    

8. Spoorwegbrug Bergensesteenweg

Voor werken aan het GEN-station door Infrabel, is op de Bergensesteenweg ter hoogte van de spoorwegbrug de parkeerstrook niet beschikbaar. De parkeerstroken worden langs beide zijden van de weg tijdelijk ingericht als voetpad, omdat de voetpaden zijn ingenomen door de werf. Er is geen hinder voor het autoverkeer en het openbaar vervoer.

9. Tunnels

Ook ondergronds wordt verder gewerkt in 2017. In het kader van het meerjarig investeringsprogramma zullen de Hallepoorttunnel, vier van de zes tunnels van het Reyerscomplex en de Rogiertunnel gerenoveerd worden. Alle info hierover volgt tijdig.

10. De Brouckère

Half januari start Beliris met de waterdichtingswerken aan het metrostation De Brouckère. Deze werken zullen in verschillende fases verlopen en lopen af in de zomer van 2017. Tijdens de eerste fase blijft de rijstrook voor het UGC toegankelijk. De lokale dienstweg voor Hotel Métropole zal onderbroken zijn en omgeleid. Er is geen impact op het busverkeer en het (pre-)metrostation blijft toegankelijk.