Winteropvang daklozen start maandag 14 november

Zondag 13 november 2016 — De winteropvang 2016 - 2017 voor daklozen in Brussel start vanaf maandag 14 november. Dat melden de bevoegde Brusselse Ministers voor Bijstand aan Personen in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) Pascal Smet en Céline Fremault, en Samusocial.

De winteropvang gaat door vanaf 14 november tot eind april 2017. Het Gewest voorziet 1283 opvangplaatsen. Als het nodig blijkt, kan het gewest nog extra opvangplaatsen voorzien. Die zullen dan in functie van de vraag worden vrijgemaakt. 

'We zijn klaar om de mensen die deze winter onderdak nodig hebben op te vangen. Sinds het begin van deze legislatuur zijn er een driehondertal opvangplaatsen bijgekomen voor de winteropvang. Zo wil het Gewest maximaal vermijden dat daklozen de koude wintermaanden op straat moeten doorbrengen,' laat het kabinet van Brussels minister Smet weten. 

'De noodopvang, en vooral die tijdens de winter, is absoluut noodzakelijk. Het zorgt ervoor dat daklozen terecht kunnen in een kwaliteitsvolle opvang in omstandigheden die hun waardigheid respecteren. Het is in die zin dat het winterplan 2016 - 2017 georganiseerd werd,' zegt Brussels minister Céline Fremault. 'Parallel aan deze noodopvang, zorgen we ook voor individuele begeleidingstrajecten zodat een dakloze van straat kan geraken en toegang heeft tot huisvesting. Alleen op die manier kunnen zich terug succesvol integreren in onze maatschappij.' 

Sinds 2014 neemt Samusocial de coördinatie van de opvang op zich. 'Ons doel is om alle mensen die in de winter om onderdak vragen op te vangen. We zorgen niet enkel voor een dak boven hun hoofd, warme maaltijden, de mogelijkheid om te douchen, en medische hulp maar we voorzien ook psychosociale begeleiding zodat we samen met hen kunnen zoeken naar oplossingen om niet meer op straat te moeten leven,' zegt de woordvoerster van Samusocial Marie-Anne Robberecht. 

Daklozenopvang doorheen het jaar en in de winter 

Het Brusselse Gewest heeft 313 structurele opvangplaatsen die het hele jaar lang open zijn. Het Centrum Ariane, de vzw Hoeksteen en Samusocial houden deze plaatsen open. Specifiek voor de winteropvang komen daar nog 970 plaatsen bij. Die zijn over volgende plekken verdeeld: 

  • 350 plaatsen in een gebouw in de Koningstraat, gefinancierd door de GGC, beheerd door Samusocial
  • 300 plaatsen in een gebouw van het Gewest op de Poincarélaan, gefinancierd door de GGC, beheerd door Samusocial
  • 300 plaatsen in een gebouw van de federale overheid, beheerd door Samusocial ​
  • Bewoonbare containers van de Prins Laurentstichting, voorziet 20 plaatsen voor daklozen met een hond. Cofinanciering privé-GGC, beheerd door de Bij Ons vzw.

De ploegen van Samusocial en van de partnerorganisaties staan klaar om op het terrein en in de centra te helpen en de daklozen te begeleiden. 

Volwaardige opvang 

In de opvangcentra krijgt een dakloze volgende diensten aangeboden: 

  • een warme maaltijd 's avonds en een ontbijt 's ochtends
  • toegang tot het sanitair: douches, toiletten. 
  • psychosociale begeleiding: s'avonds zijn er individuele gesprekken met de daklozen die dit wensen. Ze krijgen er ook voldoende informatie over de diensten waar ze overdag terecht kunnen: OCMW, sociale restaurants, sociale diensten enz. 
  • medische en paramedische ondersteuning: dokters en verplegers van de medische ploegen van Samusocial en van Dokters van de Wereld organiseren vrijwillig consultaties voor de daklozen 
  • Een aanbod van propere kledij door de vzw Solidarité Grands Froids

De winteropvang voor individuele personen wordt alleen 's nachts voorzien. Daklozen kunnen dagelijks vanaf 14u een plaats reserveren in de centra door te bellen naar het groene nummer 0800 99 340. Voor de mensen die dagelijks opvang nodig hebben en/of kwetsbaarder zijn dan anderen, zal in samenspraak met de sectororganisaties een plaats vrijgehouden worden zonder dat ze elke dag moeten bellen. 

De families met kinderen en de meest kwetsbare daklozen (met medische of psychologische problemen, slachtoffers van echtelijk geweld enz) kunnen zowel overdag als 's nachts terecht in de centra waar Samusocial gedurende het hele jaar opvang aanbiedt in Sint Lambrechts Woluwe en in de stad Brussel.

Mobiele opvang - de 'maraude' 

Er zijn ook medische en psychosociale ploegen die ter plaatse gaan bij daklozen die geen opvang kunnen aanvragen door de situatie waarin ze zich bevinden of die weigeren om in een centrum te slapen. Net zoals tijdens de rest van het jaar gaan de mobiele ploegen ook in de winter de straat op om hulp te bieden aan daklozen die vaak heel geïsoleerd leven. Door financiering van de federale overheid kan een extra ploeg de mobiele opvang tijdens de winter nog versterken. 

Versterking van de dagcentra 

In het kader van de winteropvang geeft de GGC ook meer middelen om de dagopvangcentra te versterken. Daardoor kunnen die centra tijdens deze zware periode overdag meer mensen opvangen en psychosociaal begeleiden. De federatie van de dagcentra neemt de coördinatie van de dagopvang op zich.