Einde zomerwerven en start najaarswerven in het Brussels Gewest

Stefaniatunnel opnieuw open voor verkeer

Maandag 29 augustus 2016 — Aan het begin van dit schooljaar, starten nieuwe werven in het Brussels Gewest en gaan een aantal bestaande werven een nieuwe fase in. De werven die plaatsvonden tijdens de autoluwe zomermaanden lopen af. Onder andere de Stefaniatunnel is opnieuw open voor verkeer. 

Zomerwerven

1. Stefaniatunnel

De Stefaniatunnel werd in de nacht van zondag 28 op maandag 29 augusutus opnieuw geopend voor het verkeer. Automobilisten kunnen vanaf nu opnieuw gebruik maken van de tunnel tussen het Stefaniaplein en het Poelaertplein.

‘Een heel complexe werf werd met succes afgerond,’ zegt Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet. ‘Ik wil alle Brusselaars, handelaars en pendelaars bedanken voor hun geduld. We hadden geen keuze, voor deze renovatie moesten we de tunnel helaas sluiten. Het was een enorme uitdaging om de werken uit te voeren en tegelijkertijd de Louizatunnel open te houden. Ik wil dan ook de hele ploeg van Brussel Mobiliteit bedanken voor hun inzet. Op basis van de technische analyse, hadden we een opening van de Stefaniatunnel voorzien aan het einde van de zomervakantie. Dat moment is nu aangebroken. Ik ben dan ook heel blij en opgelucht.’

Na een grondige inspectie van alle Brusselse tunnels in november 2015, zag de Brusselse regering zich genoodzaakt de Stefaniatunnel te sluiten. In februari begin dit jaar gingen de renovatiewerken van start. Deze werken omvatten de afbraak van het beschadigde beton. Nadien werden nieuwe roestvrije wapeningen bevestigd en afgedekt met spuitbeton.

Het Brussels Gewest heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om ook de wanden van de tunnel te reinigen en om LED verlichting te plaatsen.

In totaal namen de werken zeven maanden in beslag en werd 1,5 miljoen euro geïnvesteerd.

Om de renovatie te vervolledigen, zijn nog bijkomende werken nodig. Deze zullen de komende weken gebeuren, maar enkel ‘s nachts.

In samenspraak met de betrokken gemeentes en politiezones, werd beslist om het autoverkeer opnieuw te laten doorsteken vanuit de Waterloolaan over het Louiza rondpunt richting het Zuidstation. Er werd beslist om het verkeer op het rondpunt op een rijstrook te behouden zoals nu het geval is, om het het verkeer vlotter te laten verlopen en de conflicten tussen de verschillende weggebruikers te beperken. Deze situatie zal eind december worden geëvalueerd.

2. Stallestraat

In Ukkel verving de MIVB de tramsporen tussen de Egide Van Ophemstraat en de Guillaume Herinckxstraat. Deze werf eindigde op 26 augustus, een week vroeger dan voorzien. Het autoverkeer kan opnieuw in beide richtingen rijden. De nutsbedrijven en Brussel Mobiliteit gaan verder met de heraanleg van de halte Wagon. Tijdens deze werken moet het autoverkeer gebruik maken van de trambedding.

3. Rogier

De eerste twee fasen van de waterdichtingswerken van de Rogiertunnel vonden deze zomer plaats. Deze werf zal, zoals gepland, afgerond zijn op 30 augustus, waardoor het autoverkeer opnieuw normaal kan verlopen vanaf 1 september. De laatste fase van deze werken is gepland voor volgende zomer.

De werken op het Rogierplein (omgeving en luifel) kunnen hervatten zodra de verkeerssituatie is hersteld.  

4. Janson

Voor de vervanging van de tramsporen van de MIVB werd het Jansonplein in Sint-Gillis deze zomer afgesloten voor het verkeer. Deze werken eindigen zoals gepland op 1 september. Tegen eind oktober wordt de werf, na het plaatsen van de blauwe stenen op de voetpaden, volledig afgerond.

5. Viaduct 33

De werken aan de Brusselse Ring eindigen een week vroeger dan gepland. Afhankelijk van het weer, wordt de bestrating geplaatst tussen 27 en 30 augustus. De capaciteit van de Ring kan dus bij de start van het nieuwe schooljaar opnieuw volledig worden benut.

6. Van Ooststraat

Voor de heraanleg van de Van Ooststraat en de vervanging van de tramsporen, was het tramverkeer sinds mei onderbroken. Nu deze fase is afgerond, zal lijn 55 vanaf 1 september opnieuw bediend worden tussen Bordet en Rogier via het Noordstation.

De heraanleg van gevel tot gevel door Brussel Mobiliteit kan volgens planning verdergezet worden (tot eind 2016). 

7. Reyers

De afbraak van de hellingen van het Reyersviaduct zal voltooid worden in de loop van september. 

8. Simonis-Goffin

De werken op de Goffinlaan zullen een week later dan gepland afgerond worden. Het autoverkeer wordt opnieuw toegelaten vanaf 9 september.  

9. Montgomery

Zoals aangekondigd in juli, zal tijdens de renovatie van de Montgomerytunnel ook de Dietrichbrug heropgebouwd worden. Hierdoor zal de werf iets langer duren. De heropening van de Montgomerytunnel zal dus niet in november kunnen gebeuren, zoals verwacht, maar twee weken later in december.

‘De zomerwerven zijn goed verlopen en een aantal werden zelfs vroeger dan gepland afgerond. We moeten van deze ervaring gebruikmaken om ook toekomstige werven goed te organiseren,’ zegt Pascal Smet. ‘Ik wil de teams van Brussel Mobiliteit en de MIVB bedanken voor het geleverde werk en het naleven van de vooropgestelde planningen. Dit toont aan dat de Brusselaars kunnen vertrouwen in de werken van het Gewest aan de openbare ruimte en infrastructuur. We hebben vooraf realistische, en toch zo beperkt mogelijke termijnen opgesteld, duidelijk en transparant gecommuniceerd en we hebben de uitvoering van de werven nauwlettend opgevolgd om de vooropgestelde deadlines te kunnen naleven.’

Najaarswerven

Nieuwe fase bestaande werven

Een aantal grote werven die nu al bezig zijn in het Brussels Gewest gaan de komende weken een nieuwe fase in.

1. Ninoofsepoort

Op 12 september starten de voorbereidende werken voor het verplaatsen van de tramsporen. Na de heraanleg van de tramsporen zal de wegenis worden heraangelegd en het park worden aangelegd. Vanaf 3 oktober tot midden 2018 zal op het westelijk deel van de kleine ring een gewijzigde verkeerssituatie gelden. Het circulatieplan werd opgesteld door de MIVB in overleg met Beliris en de Commissie voor de Coördinatie van de Werven van Brussel Mobiliteit.

2. Tram 94

De werken aan tram 94 gaan een nieuwe fase in vanaf 16 september. Dit houdt een omleiding voor het bovengronds verkeer in en de sluiting van de tunnel op de Woluwelaan.  

3. Tram 9

De bouw van de parking onder het Spiegelplein verloopt volgens schema. Eind dit jaar wordt het plein opnieuw vrijgegeven en kan de markt er opnieuw plaatsvinden. De nutswerken van Vivaqua voor de aanleg van tram 9, lopen verder op de Tentoonstellingslaan.  

4. Montgomery

Na de 7 september starten de afbraak en de heropbouw van de Dietrichbrug. Deze werken zullen een maand in beslag nemen. Het verkeer voor automobilisten, fietsers en voetgangers wordt omgeleid vanaf begin september.

5. Troon- en Naamsepoorttunnel

Zoals voorzien in het meerjarig investeringsprogramma, worden beide tunnels gerenoveerd tussen 1 september en midden april en dit tijdens de nacht. In beide tunnels worden nieuwe akoestische wandpanelen en LED verlichting geplaatst. Tijdens deze periode zullen de tunnels gesloten zijn tussen middernacht en 6 uur ’s ochtends.

6. Generaal Jacqueslaan

Vivaqua voert voorbereidende nutswerken uit vanaf half september tot mei 2017. Er zal een rijstrook worden afgesloten voor het verkeer.  

Nieuwe werven

Op basis van de analyse van de Commissie voor de Coördinatie van de Werven, werd toelating gegeven om te starten met een aantal nieuwe werven. 

1. Koninginnelaan  

De MIVB zal de tramsporen vernieuwen in de Koninginnelaan tussen het kanaal en de Stefaniastraat. De werken zijn gepland van 29 augustus tot 2 december 2016.

2. Franklin Rooseveltlaan

Van 1 tot 30 september plaatst Sibelga nieuwe leidingen. Voor deze werken wordt een rijstrook afgesloten voor het verkeer. Tot 2017 zal Sibelga in fases werken aan het leggen van 15 km leidingen. 

3. Kruispunt Alsemberg/Oscar van Goidtsnovenlaan 

Van19 september tot 10 oktober zal de MIVB de tramsporen op dit kruispunt vervangen. Hierdoor zal er geen autoverkeer mogelijk zijn. De omleiding van het autoverkeer zal lopen via Hoogte 100.