Investeringsplan MIVB 2016 – 2025

Maandag 19 oktober 2015 — Tijdens het begrotingsconclaaf heeft de Brusselse regering ook een akkoord bereikt over het investeringsplan van de MIVB. De komende 10 jaar zal de MIVB 5,2 miljard euro kunnen investeren. Deze middelen moeten dienen om het metro-, tram en busnetwerk verder te ontwikkelen. Er zijn financiële middelen vrijgemaakt om de metro Bordet-Albert en de modernisering van de metro (lijnen 1 en 5, 2 en 6) te realiseren. De verlenging van tram 94, de verbinding van trams 3,7 en 9 met de Heizelvlakte en de bouw van een tramdepot op de Heizelvlakte werd gebudgetteerd. Daarnaast zijn in het investeringsplan van de MIVB ook de renovatie van de stations en van 13 roltrappen per jaar opgenomen.

De verlenging van de metro tot aan parking C en het project van een skytrain tussen Tour & Taxis en het Noordstation werd geschrapt. ‘Door tram 3,7 en 9 te verbinden met de Heizelvlakte en er een tramdepot aan te leggen, zorgen we voor een uitstekende ontsluiting van het openbaar vervoer met de Heizel tegen een lagere kostprijs,’ aldus Smet. Tramlijn 71 komt er niet in de volgende tien jaar. Minister Smet zal samen met de gemeente Elsene binnenkort een hoogwaardig alternatief voorstellen dat een antwoord zal bieden op het capaciteitsprobleem van lijn 71.