VGC pakt eenzaamheid en sociaal isolement aan

VGC pakt eenzaamheid en sociaal isolement aan

In totaal ontvangen vier vernieuwende projecten 200 000 EUR subsidies

In het Nederlandstalige netwerk in Brussel zijn tal van verenigingen en organisaties actief die Brusselaars samenbrengen en zo bijdragen tot ontmoeting en het versterken van sociale netwerken. VGC-collegeleden Pascal Smet en Elke Van den Brandt slaan de handen in elkaar en maken samen 200 000 EUR vrij voor een periode van twee jaar voor vier vernieuwende projecten die vereenzaming en sociaal isolement aanpakken: Ode aan de eenzaamheid (vzw Avansa Citizenne), Art for you(th) (vzw Globe Aroma), Vier het leven Brussel (vzw Cultuurkuur) en Circus Moves (vzw Zonder Handen). Zo wil de VGC het taboe rond eenzaamheid doorbreken en Brusselaars samenbrengen in verbindende projecten.

“Er leven te veel mensen – jong, oud en van allerlei culturele achtergronden – in eenzaamheid. Meer en meer mensen zijn zich hiervan bewust, maar het probleem blijft zich nog te vaak achter gesloten deuren afspelen. Met deze projecten willen we eenzaamheid uit de taboesfeer halen. Het bespreekbaar maken is vaak de eerste stap in het voorkomen en doorbreken ervan. We hebben gekozen voor projecten die verbinden en sociaal geïsoleerde Brusselaars betrekken,” zegt VGC-collegelid van Samenleven & Diversiteit Pascal Smet. 

“Ode aan de eenzaamheid” van vzw Avansa Citizenne is een reeks sociaal-culturele activiteiten voor Brusselaars. Avansa Citizenne gaat aan de slag vanuit de kracht van eenzaamheid, zonder die te willen oplossen. Het project stelt alledaagse ideeën over eenzaamheid in vraag en reikt hiervoor tools aan.

“Art for you(th)” van vzw Globe Aroma focust zich op de opvang van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen die in Brussel toekomen. Die opvang is vaak beperkt tot bed, bad en brood. Globe Aroma kreeg de vraag van enkele opvangcentra om samen te werken en een activiteiten- en ontmoetingsaanbod te voorzien voor deze jongeren. Globe Aroma wil daarom met dit project de expertise die men heeft opgebouwd rond het werken met nieuwkomers doortrekken naar een ondersteuning voor niet-begeleide minderjarige nieuwkomers van 14 tot 18 jaar waarbij zij elkaar en andere jongeren ontmoeten en Brussel in kaart brengen in relatie tot culturele organisaties. Zo wordt gebouwd aan een sociaal en cultureel netwerk over sectorgrenzen heen.

vzw Cultuurkuur is een vrijwilligersorganisatie die theater-, concert-, film- en museumbezoeken organiseert voor ouderen die niet meer alleen kunnen, willen of durven gaan. ‘Vier het Leven’ bestaat sinds 2019, werkt momenteel al in verschillende Vlaamse steden en wordt nu ook opgestart in Brussel, rekening houdend met de lokale context van de hoofdstad. De doelgroep zijn Brusselse ouderen die aansluiting vinden bij het Nederlandstalige sociaal-cultureel aanbod in Brussel, met een specifieke focus op ouderen die gevoelens van eenzaamheid of sociale isolatie ervaren.

“Circus Moves” van vzw Zonder Handen richt zich op vrijetijdsbesteding voor families (waaronder ook alleenstaanden) met een migratieachtergrond en een familielid met een handicap. Schaamte rond handicap, het niet weten dat deelname een optie is, de zoektocht naar zorg, hulp en andere ondersteuning slorpen alle beschikbare energie op. "Circus Moves" wil inzetten op het normaliseren van handicap en bijdragen aan het onderuit halen van vooroordelen, bespreekbaar maken en verkleinen van de drempel naar vrije tijd en hulp.

“Eenzaamheid is een vaak onderschat probleem in grootsteden. In Brussel slaan een aantal vrijetijdsorganisaties en welzijnspartners de handen in elkaar. We maken eenzaamheid zichtbaar en bespreekbaar en we brengen Brusselaars met een klein sociaal netwerk samen in vier mooie verbindende projecten. Op die manier zorgen we ervoor dat kwetsbare Brusselaars, jonge nieuwkomers, alleenstaande ouderen of kinderen met een handicap beter hun plaats kunnen vinden in onze stad,” stelt collegevoorzitter Elke Van den Brandt.
VGC lanceert projectoproep “Eenzaamheid en sociaal isolement”
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil voor een periode van twee jaar vernieuwende acties ondersteunen die vereenzaming en sociaal isolement...
pascalsmet.prezly.com
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet

 

Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Samenleven en Diversiteit

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel