Werken Madou maandag van start

Gemeente en gewest strijken plooien glad

Vrijdag 5 juni 2015 — De werken voor de herinrichting van de Leuvensesteenweg en omgeving zullen maandag zoals gepland van start gaan. Dat zijn burgemeester Emir Kir en minister Pascal Smet deze middag overeengekomen. In vergelijking met de oorspronkelijk plannen komt er op vraag van burgemeester Kir een verbetering die de bewoners van de buurt van de Kleine Dalstraat toelaat om hun straat te verlaten in de richting van het Sint-Joostplein. 

Zoals eerder deze week aangekondigd, wil het Gewest tegen het einde van het jaar de plannen voor de definitieve heraanleg kunnen voorstellen aan de bewoners. De bedoeling is om de publieke ruimte aangenamer te maken, de verkeersafwikkeling vlotter te laten verlopen en op die manier de levenskwaliteit van bewoners en bezoekers te verbeteren. Zo komt er - net als over de hele lengte van de kleine ring - een beveiligd, afgescheiden fietspad in de twee richtingen en komt er een esplanade op het Madouplein. 

In afwachting daarvan zal het Brussels gewest in samenspraak met de gemeente Sint-Joost-ten-Node al een aantal verbeteringen aanbrengen die later kunnen geïntegreerd worden in de heraanleg. Zo wordt de Leuvensesteenweg voortaan exclusief gereserveerd voor bussen, fietsers en taxi's. De voetpaden worden verbreed en er komen bloembakken om het straatbeeld sfeervoller te maken. Het autoverkeer in de twee richtingen moet voortaan via de Scailquinstraat, net als de bussen richting kleine ring. Die aanpassingen zorgen ervoor dat het verkeer in de buurt vlotter zal kunnen doorstromen. 

De Liefdadigheidsstraat zal door bewoners en gebruikers van de parkings kunnen gebruikt worden in de twee richtingen, en toegankelijk zijn via de Waterkrachtstraat of de Kunstlaan. 

De werken voor de heraanleg van de Leuvensesteenweg beginnen maandag 8 juni en worden beëindigd in de week van 22 juni. Op 25 juni zullen burgemeester Emir Kir en minister Pascal Smet een informatievergadering organiseren om de nieuwe situatie voor te stellen aan de bewoners en de handelaars.